Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

«Yes, I can!» – engelsk i hverdagen

Kilder: Fremmedspråksenteret, British Council, Rikke Pihlstrøm

På internett, i musikk, filmer, dataspill og litteratur møter barna engelsk. Her ligger det gode muligheter til å øke språkforståelsen og utvide ordforrådet.

Engelsk er et verdensspråk. Norske barn og unge møter engelsk i mange sammen-henger, og det har en sentral plass i skolen. Hvordan kan foreldre bidra til å forbedre barnas engelskferdigheter?

Utnytt hverdagssituasjonene

Mange foreldre ønsker at barna skal bli gode i engelsk, og det er motiverende for barna å oppleve at de kan uttrykke seg og blir forstått på et annet språk. Foreldre som vil øve på engelsken med barna, kan passe på å ikke legge lista for høyt og utnytte hverdagssituasjonene. Gi korte beskjeder på engelsk til de yngste: «Wash your hands, please!», «Well done!». Eller hva med å ha middagssamtalen på engelsk med de litt større skolebarna?

 

Les, lytt og lær

Mange av tv-programmene og filmene barna ser på, har engelsk som originalspråk. Oppfordre dem til å se programmet med engelsk tale, gjerne med norsk tekst, i stedet for i dubbet versjon.

 

Hører dere på engelskspråklig musikk, kan du snakke med barnet om teksten. Hva er det de synger om? Hva er teksten her? Å lese på engelsk gir god støtte i den skriftlige engelskopplæringen. Mye barne- og ungdomslitteratur finnes både på engelsk og norsk. Det kan være en god start å lese en bok på engelsk som barnet først har lest på norsk. Da kjenner barnet figurene og handlingen, og kan lettere følge fortellingen.

 

Ressurser på nett

Det finnes mange gode engelskressurser på nett. Mange er ment til bruk direkte i språkopplæringen, mens andre nettressurser er indirekte kilder til språkforståelse. Dataspill hvor kommunikasjonen foregår på engelsk, er en veldig motiverende måte å lære språket på. Da blir det helt nødvendig å både forstå og kunne uttrykke seg på engelsk for å komme videre i spillet.

 

For de litt yngre finnes det mange rim, regler, sangleker og eventyr på engelsk som barna kan leke seg med. Å søke etter og lese informasjon på nettet på engelsk om temaer barna interesserer seg for, er god språktrening. I tillegg kan dere bruke språkressurser som ordbok rettet mot barn med uttalehjelp og bilder, glosetrenere og rettskrivningsøvelser.

Fra lærerplanen i engelsk

Engelsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling. Faget skal gi elevene et grunnlag for å kommunisere med andre lokalt og globalt, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.

Vil du vite mer?