Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Slik bidrar du med leksehjelp

Kilder til denne artikkelen er: FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen), infoREGI, Moava

Legg til rette for en god leksesituasjon og hjelp til når det trengs. Motivasjon er kanskje det viktigste du kan bidra med.

Foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Leksehjelp er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips tilpasset barnets alder. 

Førsteklassingen

For de ferske skolestarterne er det nødvendig å være tett på leksearbeidet. Benytt anledningen til å vise interesse for hva barnet har lært på skolen, og være engasjert i skolearbeidet.

 

Hjelp barnet med motivasjonen og tilrettelegg for gode rutiner og arbeidsvaner. Vær positiv til skolen og leksene, og signaliser at du mener det er en viktig del av læringen. Les mer>>

 

2.–4. trinn

Etter første trinn er det mange barn som blir mer selvstendige i leksearbeidet. Det er lurt å ha en dialog med lærer om hvor mye dere bør veilede i barnas arbeid.

 

Som foreldre skal vi prøve å finne balansen mellom å stille høye forventninger uten å kreve for mye av barna. Vær nær når barna jobber med leksene, og titt innom i blant for å sikre at barnet har forstått oppgaven. Les mer >>


5.–7. trinn

På mellomtrinnet begynner det faglige innholdet å bli mer komplekst. Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe til fordi de ikke er trygge på de kan stoffet godt nok.

 

Da er det viktig å vite at den faglige læringen er det skolen som tar ansvar for. Din rolle som forelder er å stimulere og motivere. Engasjer deg og still spørsmål, og vær åpen om det du ikke kan. Bruk gjerne kilder for å finne ut av ting sammen med barna. Les mer >>

 

Ungdomsskolen 8.–10. trinn

Mange elever på ungdomstrinnet begynner å bli bevisste på hvordan de arbeider best. Noen trives med musikk på øret, noen trenger ro på rommet, mens andre vil sitte ved kjøkkenbordet med familien rundt seg.

 

Vær tilgjengelig og følg med når barnet jobber, slik at du kan gripe inn og forsøke å spore tilbake hvis du ser at barnet mister fokus. La de ellers få ta fatt på arbeidet på sin egen måte.
Les mer >>

Gode råd:

  1. Etabler gode rutiner
  2. Hjelp til med å lage en plan
  3. Hjelp til med å holde fokus på oppgaven
  4. Gi ros og oppmuntring
  5. Vær interessert
  6. Husk å spise litt først

Å vise interesse er leksehjelp i seg selv.

Vil vite mer?