Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Å hjelpe med leseleksene

Gode leseferdigheter gir et godt grunnlag for den videre skolegangen.

Foreldre kan hjelpe barna å få godt utbytte av leseleksene. Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen.


Interesse først!

Som med all skoleoppfølging av barna våre, er det viktigste å vise interesse. Snakk med barna om hva de leser, hva de liker å lese, hva de har lært av det de har lest, og hvor viktig det er å trene leseferdighetene. Legg til rette for lesing hjemme. Du kan gjerne lese noe av teksten høyt for barnet selv om barnet leser godt selv. Vis at du setter pris på lesestundene med barna, og gjør det til en hyggelig stund.


Leseprosessen

Når barnet skal lese leselekser, kan man dele leseprosessen inn i tre faser; før lesing, underveis i lesingen og etter lesing. Strategiene før lesing er ment å skape interesse og motivasjon hos leseren. Se på bildene og overskriften, tenk gjennom og snakk om hva dere tror teksten handler om. Tenk også gjerne over hva dere vet om dette temaet fra før av. Underveis i lesingen kan dere stoppe opp ved vanskelige ord, du kan stille spørsmål om hvor teksten går videre og reflektere sammen over hva som er bra med teksten, hva som ikke er bra og hva den minner om. Etter lesingen skal barnet oppsummere hva det har lest. Spør barnet hva teksten handlet om og om den var trist, morsom, tankevekkende, kjedelig eller lærerik.


Hjelpe med fagtekster

Utover i skolegangen er det først og fremst fagtekster som gis i leselekse. Før barnet begynner å lese, er det lurt å hjelpe barnet i gang med en refleksjon om forkunnskapene det har om det aktuelle temaet. Ha også klart for dere hva dere skal være spesielt oppmerksomme på når dere leser. Hva skal læres? Stopp opp og still spørsmål og noter stikkord underveis i lesingen, og oppsummer det dere har lest etterpå. Fang opp om det er ord i teksten barnet ikke forstår. Oppmuntre til å lete i teksten etter ordforklaringer, se om det finnes en ordliste til kapitlet i boka eller hjelp barnet å finne betydningen på andre måter.

Noen lesestrategier:


  • Skumlesing
  • Skanning
  • Hurtiglesing
  • Dybdelesing
  • Gjenfortelling
  • Fotolesing
  • Nærlesing

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Lesesenteret, FUG, Udir