Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ulike lesestrategier

Lesing kan ha ulike formål. I skolen er ofte formålet å lære.

Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring?

Å lese for å lære

Å lese for å lære fordrer at barna utvikler gode lesestrategier. Noen enkle strategier dere kan bruke når dere øver på å lese for å lære kan være gjenfortelling, skrive nøkkelord eller lage tankekart.


Ta et overblikk over teksten før dere begynner å lese: les overskrifter, se på bilder og les bildetekster.

Ta en liten prat om hva dere tror teksten handler om.

Det kan også være lurt å snakke om nøyaktig hva barnet skal lære eller oppnå ved å lese teksten.


Leseprosessen

Leseprosessen kan deles inn i tre faser; før lesing, underveis i lesingen og etter lesing.


Strategiene før lesing er ment å skape interesse og motivasjon hos leseren. Se på bildene og overskriften, tenk gjennom og snakk om hva dere tror teksten handler om. Tenk også gjerne over hva dere vet om dette temaet fra før av.


Underveis i lesingen kan dere stoppe opp ved vanskelige ord, du kan stille spørsmål om hvor teksten går videre og reflektere sammen over hva som er bra med teksten, hva som ikke er bra og hva den minner om.


Etter lesingen skal barnet oppsummere hva det har lest. Spør barnet hva teksten handlet om og om den var trist, morsom, tankevekkende, kjedelig eller lærerik.


Lesing av fagtekster

Når barna skal lese med det formål å innhente kunnskap og få innsikt i fagene, må de kunne vurdere på hvilken måte det er lurest å lese.

Barna trenger en annen lesekompetanse når de skal lese ut informasjon fra tabeller enn når de skal trekke ut argumenter fra en drøftende tekst. De trenger å stille seg andre spørsmål når de leser en tekst fra historieboka enn når de leser en naturfagsrapport. Stopp opp og still spørsmål og noter stikkord underveis i lesingen, og oppsummer det dere har lest etterpå. Fang opp om det er ord i teksten barnet ikke forstår. Oppmuntre til å lete i teksten etter ordforklaringer, se om det finnes en ordliste til kapitlet i boka eller hjelp barnet å finne betydningen på andre måter.

Lesefasene:


  1. Før lesing: Skap interesse og aktiver forkunnskaper.
  2. Underveis: Stopp opp, still spørsmål og reflekter.
  3. Legg ut bildene i lukkede grupper, om mulig.
  4. Etter lesing: Oppsummer,  strukturer informasjon.

Å lese for å lære fordrer at barna utvikler gode lesestrategier.

Vil du vite mer?


Multimedia: