Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hva er dysleksi?

For en med dysleksi kan lesingen være et strev.

Dysleksi er vansker med å lese og skrive som ikke har sammenheng med barnets evner ellers. Det er viktig å fange opp barn med lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, slik at de kan få god hjelp.

Om dysleksi

Dysleksi er spesifikke lese- og skrivevansker som ikke skyldes svake evner eller at barnet har fått dårlig opplæring. Vanskene er store og varige. Dysleksi er arvelig, og det er ca. 5 % av befolkningen som har dysleksi. Dysleksi er jevnt fordelt mellom gutter og jenter. De med dysleksi har problemer med lydene i språket, og blander sammen for eksempel b/p og b/d. De synes også det er vanskelig å rime. Det språklige arbeidsminnet er dårligere hos personer med dysleksi.  


Hvordan oppleves dysleksi?

Å koble riktig lyd til riktig bokstav er vanskelig for barn som har dysleksi. Da blir både lesing og skriving en utfordring. De bruker mye energi på å klare å lese tekst, og strever med å huske hvordan ord skal skrives. Hvis et barn har lese- og skrivevansker, betyr det ikke at det strever med læring generelt. Disse barna kan være både kreative, lærenemme og faglig sterke, men dette med lesing og skriving sliter de med.


Kjennetegn ved dysleksi

En som har vansker med å lese vil ofte lese mye feil, gjette seg fram i teksten, lese sakte, lese med liten innlevelse og lite variasjon i stemmen, streve med leseforståelsen og ha sen eller ingen utvikling i leseferdigheten. Tegnene blir gjerne mest synlige når barnet leser ukjente tekster. Disse barna opplever stort sett lesingen som lite lystbetont fordi de bruker så mye energi på den tekniske delen av lesingen. Lesegleden blir minimal og frustrasjonen ofte stor. Barn som strever med skrivingen skriver ofte sakte, utydelig, med mye feil og synes det er vanskelig å komme i gang med teksten og komme på hva man kan skrive. Tekstene de skriver blir gjerne vanskelig å forstå for de som leser dem, fordi barnet strever med å presentere teksten strukturert og med sammenheng.


Gode råd:

  • Les høyt for barnet
  • La barnet velge bok
  • Snakk med barnet om det dere leser
  • Stopp når barnet mister interessen
  • Lek og tøys med språket
  • Vær et god leseforbilde

Dysleksi er jevnt fordelt mellom gutter og jenter.

Vil du vite mer?

Kilder: FUG,
UiS, Dysleksi-forbundet og NRK