Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Lær å lese med apper

Det finnes leseapper av varierende kvalitet tilgjengelig. Vit hva du skal se etter.  

Når barna skal lære å lese, kan apper på nettbrett være gode og motiverende verktøy. Her kan du lese litt om hva som kjennetegner gode apper for lesetrening, og hvordan de kan hjelpe barn med lese- og skrivevansker.

Hva kjennetegner gode leseapper?

Fordelen med å bruke digitale verktøy i lesetreningen, er at de kan justeres til å treffe barna akkurat der de er i utviklingen. Gode apper må derfor kunne tilpasses barnets nivå. Samtidig er det viktig at oppgavene blir stadig vanskeligere, for å sikre en progresjon. Det er også viktig at appen gir varierte oppgaver, slik at barnet ikke blir lei. Gode apper kjennetegnes i tillegg ofte ved at de krever nøyaktighet i staving og ordgjenkjenning. En god leseapp stimulerer til barnets kreativitet og krever at barnet bruker sine analytiske evner.


Hvorfor virker det motiverende?

Mange barn liker godt å holde på med aktiviteter på nettbrett. Det å få jobbe med dette verktøyet i seg selv kan være motiverende. Apper for lesetrening gir barna umiddelbar respons når de øver seg på lesing, og slik vil de kjenne en mestringsfølelse med en gang. I noen apper skal barnet lese inn en tekst og så høre på den etterpå. Da blir de mer oppmerksomme på hvordan de leser, og dette kan føre til at de blir mer motiverte for å forbedre egen leseferdighet. Appene har ofte et variert innhold, med tekst, bilde, video og lyd, og en slik variasjon vil virke motiverende for barna. Det å jobbe med leseopplæring på ulike måter er med på å holde interessen oppe slik at det ikke blir kjedelig og ensformig.


Lese- og skrivevansker

Det finnes mange apper som kan være nyttige for elever med lese- og skrivevansker. Dette kan både være apper som hjelper til med lese- og skriveutviklingen, eller det kan være apper som kan gjøre skolearbeidet lettere for barn med lese- og skrivevansker. Eksempler på det siste er apper som lar barnet lese inn tekst i stedet for å skrive, eller apper som kan lese opp tekst for barn med svake leseferdigheter. Slik blir ikke barnets lese- og skriveferdigheter en like stor hindring i annen faglæring.

Gode leseapper:
  • Kan tilpasses barnets nivå
  • Blir vanskeligere etter hvert som barnet blir flinkere
  • Gir varierte oppgaver
  • Krever nøyaktighet
  • Stimulerer kreativitet og analytiske evner

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Lesesenteret, Statped