Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Tips til hjemmeskole og leksehjelp

Kilder til denne artikkelen er: FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen), Redd Barna, infoREGI, Moava og forskning.no

Legg til rette for og hjelp til når det trengs. Motivasjon er kanskje det viktigste du kan bidra med.

Hjemmeskole og lekser er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips til leksehjelp tilpasset barnets alder og ni tips til hjemmeskolen.

"Å vise interesse, er leksehjelp i seg selv"

Forskning viser at foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater.

Førsteklassingen

For de ferske skolestarterne er det nødvendig å være tett på leksearbeidet. Benytt anledningen til å vise interesse for hva barnet har lært på skolen, og være engasjert i skolearbeidet.

 

Hjelp barnet med motivasjonen og tilrettelegg for gode rutiner og arbeidsvaner. Vær positiv til skolen og leksene, og signaliser at du mener det er en viktig del av læringen. Les mer>>

 

2.–4. trinn

Etter første trinn er det mange barn som blir mer selvstendige i leksearbeidet. Det er lurt å ha en dialog med lærer om hvor mye dere bør veilede i barnas arbeid.

 

Som foreldre skal vi prøve å finne balansen mellom å stille høye forventninger uten å kreve for mye av barna. Vær nær når barna jobber med leksene, og titt innom i blant for å sikre at barnet har forstått oppgaven. Les mer >>


5.–7. trinn

På mellomtrinnet begynner det faglige innholdet å bli mer komplekst. Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe til fordi de ikke er trygge på de kan stoffet godt nok.

 

Da er det viktig å vite at den faglige læringen er det skolen som tar ansvar for. Din rolle som forelder er å stimulere og motivere. Engasjer deg og still spørsmål, og vær åpen om det du ikke kan. Bruk gjerne kilder for å finne ut av ting sammen med barna. Les mer >>

 

Ungdomsskolen 8.–10. trinn

Mange elever på ungdomstrinnet begynner å bli bevisste på hvordan de arbeider best. Noen trives med musikk på øret, noen trenger ro på rommet, mens andre vil sitte ved kjøkkenbordet med familien rundt seg.

 

Vær tilgjengelig og følg med når barnet jobber, slik at du kan gripe inn og forsøke å spore tilbake hvis du ser at barnet mister fokus. La de ellers få ta fatt på arbeidet på sin egen måte.
Les mer >>


Hjemmeskole

Flere kan bli tvunget til hjemmeskole.  Da er struktur i hverdagen er viktig.

For å få en best mulig hverdag er det smart å legge opp til en god dagsrytme og strukturert hverdag. Om alt flyter sammen blir det vanskelig. Over natten har hjemmet og «jobben» blitt det samme. Som foreldre er det vår jobb å støtte, oppmuntre og motivere, også til skolearbeid.


Ni tips til hjemmekontoret

Vanligvis er det lærere og skolen som har ansvaret for å skape et trygt og godt skolemiljø. Men nå er det du som forelder, som må gjøre dette. Finn en rytme og struktur på hverdagen. Det er smart å fortsatt bruke klokken og være bevisst på når man skal jobbe, og når man har fri.


1. Lytt til barnet ditt og planlegg dagene sammen. Spør barnet ditt om hvordan dere sammen kan legge til rette for at tilværelsen med hjemmeskole blir best mulig.Spør mot slutten av hver dag om hvordan barnet ditt har opplevd dagen, og hva som kan gjøres for at neste dag blir bedre.


2. Skap et trygt arbeidsmiljø. Ha en god og praktisk arbeidspult eller en ryddig plass ved kjøkkenbordet, som kan være barnet sitt faste arbeidssted.  Legg til rette for variasjon.


3. Hold fast på friminutt og avkobling. Bli gjerne med og ha friminutt – og gjør noe gøy sammen!


4. Ros barnet ditt for innsatsen. Hjelp til med å se på det positive i hverdagen ved å ha hjemmeskole.


5. Legg konfliktfylte temaer til side. Et høyt konfliktnivå vil påvirke barnets trygghetsfølelse, mestringsfølelse og selvtillit.


6. Barnet må få tid til å leke. Myndighetene har innført tiltak for å begrense smitte, men det er tillatt å ha en til to faste lekekamerater som barnet ditt kan møte utendørs og leke med. Husk å sjekke jevnlig oppdaterte råd fra din kommune og på helsenorge.no


7. Det er viktig å ha kontakt med venner.  Oppfordre barnet ditt hver dag til å ringe noen med telefon og da gjerne så de kan se hverandre mens de snakker.


8. Vær våken på skjermbruk og nettrisikoer. Prøv å finne en god balanse mellom skjermbruk, læring gjennom aktiviteter, skriving og lesing, og fysisk aktivitet. Se Redd Barnas foreldretips om nettbruk nå under hjemmeskoletilværelsen >


9. Ta hensyn til deg selv. Anerkjenn at hverdagen med hjemmeskole vender opp ned på din hverdag som forelder. Kontakt gjerne andre foreldre i klassen, og støtt hverandre. 


Opplever du at hjemmetilværelsen med barn nå blir for tøft for deg å håndtere, er det lurt å ta kontakt med noen du kjenner for å be om veiledning eller hjelp. 

Les mer her om hvor du kan ta få hjelp: reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp