Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Sykling til skolen

Mange barn har lyst til å sykle til skolen, men blir kjørt likevel.

Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.

Aktiv skolevei

En hverdag med mye fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Grunnlaget for god helse og et sunt aktivitetsnivå legges i barndommen, og aktive vaner kan barna bære med seg hele livet. Skoleveien var tidligere en arena for daglig fysisk aktivitet for norske barn. I dag er det bare omtrent halvparten av skolebarna som går til og fra skolen. De små skolebarna kan gjerne sykle eller gå sammen med foreldre eller i organiserte følgegrupper. Ved å begrense kjøring til og fra skolen så mye man kan, reduseres også antallet farlige og uoversiktlige trafikksituasjoner for barna.

 

Gjør sykkelen klar for våren!

Sykkelen trenger en grundig rens og vask etter en lang vinter. Når sykkelen er blitt helt ren, er det lurt å avfette kjedet og tannhjulene. Etterpå smører du med olje, mens du snurrer pedalene bakover. Bevegelige deler på sykkelen må sjekkes før den tas i bruk. Stram opp løse skruer, og sjekk at delene ikke er slitt og må byttes. Ta en ekstra kontroll av bremsene, at de er riktig plassert og ikke for mye slitt. Bremseklosser har merker som viser hvor slitte de kan bli. Har du nådd denne grensen, må du skifte klossene. Dekkene må også sjekkes for sprekker og slitasje. Pass på å pumpe dem godt opp til dekktrykket som står på kanten av dekket. Med lite luft i dekkene blir det vanskeligere å sykle, og det er større risiko for å punktere.

 

Regler om sykling til skolen

Tidligere hadde skolene mulighet til å forby sykling til skolen i ordensreglementet. Dette er nå endret. Skolene kan fortsatt gi anbefalinger om bruk av sykkel. Dette kan for eksempel gjelde bruk av sikkerhetsutstyr eller at elevene skal ta «sykkelprøven». Disse anbefalingene bør lages i samarbeid med FAU. Det finnes ingen absolutt aldersgrense for når barn bør sykle til skolen. Det vil avhenge av trafikkforholdene, barnets modenhet og sykkelferdigheter.

Foreldres ansvar:


  • Vurdere skoleveiens sikkerhet
  • Sørge for hjelm og riktig utstyr på sykkelen
  • Sjekke og vedlikeholde sykkelen
  • Være gode rollemodeller
  • Sykle med om det trengs

Vil du vite mer?

Fire filmer fra Trygg Trafikk rettet mot foreldre:

Kilder: Trygg Trafikk, Udir, mhfa.no