Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Snakk om seksualitet

Kilder til denne artikkelen helsenett.no, sexogsamfunn.no og Udir.

Det er viktig å være åpen om seksualitet, selv om det kan være vanskelig å snakke om.

Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet.

Begynn tidlig

Barn begynner å utforske sin egen og andres kropp tidlig, og det er ofte en god anledning til å snakke om seksualitet, kropp og følelser. Når barnet er nysgjerrig på dette, kan det være lurt å spørre om hva barnet allerede vet for å ha et utgangspunkt for samtalen. Bruk tid på å fokusere på grensesetting omkring egen kropp og seksualitet. Forklar hva som er normal atferd, og gi barnet trygghet til å si fra om det opplever noe ubehagelig. Å være åpen om seksualitet hjelper også barnet til å utvikle et naturlig og godt forhold til egen kropp.


Hva med ungdommene?

Det kan være flaut for både foreldre og ungdommer å snakke om seksualitet. Det vil selvsagt være lettere og mer naturlig om dette er noe dere har snakket om jevnlig gjennom oppveksten. Det er likevel ikke for sent å starte når barna er blitt tenåringer. Snakk med tenåringene om det følelsesmessige rundt seksualitet, og husk å være lyttende og åpen til hva de forteller. Det kan hjelpe til med å bevare tillitsforholdet slik at tenåringene kan snakke med deg også om det de synes er vanskelig.


Seksualitet i undervisningen

Barn lærer også om seksualitet på skolen. Seksualitet er tema i læreplanene i flere fag, blant annet naturfag, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). De første årene er fokuset på grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. På mellomtrinnet bringes undervisning om pubertet, seksuell orientering og kjønnsidentitet inn. Undervisningen på ungdomstrinnet setter fokus på seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort, samt etiske spørsmål omkring seksualitet, kjønn og kroppskultur. Forskjellen på ønsket seksuell kontakt og overgrep blir også undersøkt og analysert.


Kjønn og identitet

Kjønn er menneskers grunnleggende følelse av egen kjønnsidentitet. 

Allerede fra fødsel tillegges vi et kjønn, som regel gutt eller jente. De som er født med penis, oppfattes som gutt. De som er født med vagina, oppfattes en som jente. Tradisjonelt tenkes det at noen enten er gutter eller jenter, men det finnes mange varianter av kjønn. Dette kaller vi kjønnsmangfold.

I dagens samfunn er det større åpenhet for at vi kan identifisere oss som det kjønnet vi ønsker, uten at vi må like «typiske» gutte- eller jenteting. Likevel er det fremdeles mange forventinger knyttet til å passe inn i kjønnsrollene.

Vi vet at det finnes mange mennesker som ikke føler seg hjemme i rollene gutt og jente. Alle mennesker har rett til å uttrykke seg akkurat på den måten de vil og ønsker. 


Temaer å snakke om:

 

  • Grensesetting
  • Pubertet og utvikling
  • Seksuell orientering og kjønnsidentitet
  • Prevensjon og beskyttelse mot sykdom
  • Kjærlighet og følelser
  • Kropp og kroppskultur

Sjekk Zanzu.no

Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet kropp, seksualitet, helse og rettigheter. Nettstedet er tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk, arabisk, tyrkisk, farsi, polsk, somali og tigrinja. Innholdet på siden er kvalitetssikret av Helsedirektoratet i samarbeid med flere fagmiljøer.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler fra Foreldrepulsen:

Tekstkilder: helsenett.no, Udir