Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten gjør mye mer enn å vaksinere. De skal ha et friskfokus.

Hvem?

Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan blant annet bestå av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut.

 

For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. Elevene må vite når, hvor og hvordan de kan komme i kontakt med helsetjenesten, slik at det blir så enkelt som mulig når de har behov for helsehjelp.

 

Ansatte i skolehelsetjenesten må være inkludert i skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å ivareta barn og unge som trenger det.

 

Hva?

Skolehelsetjenestens skal bidra til å forebygge sykdom, og fremme god psykisk og fysisk helse. Skolehelsetjenesten skal også bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.

 

Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og familiene deres. Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud som er lett å oppsøke. Skolehelsetjenesten er gratis. Dette gjelder også vaksiner som inngår i det ordinære vaksineprogrammet.

 

Hvordan?

Skolehelsetjenestens oppgaver er knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid.

 

Det forebyggende arbeidet deles opp i oppgaver som retter seg mot alle, for eksempel vaksiner og kostholdsveiledning, oppgaver som retter seg mot konkrete målgrupper, for eksempel samtalegrupper for barn med skilte foreldre, og oppgaver som retter seg mot barn med sykdom eller handikap.

 

Skolehelsetjenesten kan komme inn på et tidlig tidspunkt og hjelpe elevene med problemer de syns det er vanskelig å ta opp med foreldre eller lærere.

Oppgaver:

  • Vaksiner
  • Vekst-, syn-, hørselskontroll
  • Kostholdsveiledning
  • Undervisning om helserelaterte emner
  • Samtalegrupper
  • Helseundersøkelser

Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud som er lett å oppsøke.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder: Helsedir., helsenorge.no