Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Psykologisk førstehjelp

I alle tilfeller er det viktig å ta den unge på alvor. Ikke kritiser, men vis at de fleste problemer er mulig å løse.

Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Korona-pandemien er en slik krise for mange. Her finner du noen tips til hvor du kan få hjelp og hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.

 Kilder for denne artikkelen: Folkehelseinstituttet, fhi.no, Voksne for barn vfb.no, Alarmtelefonen for Barn og Unge og Rådet for psykisk helse. Filmer: UniResearchAS, World Health Organization

Ta den unge på alvor

15-20 % av barn og unge har psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. For de fleste barna er plagene forbigående, men av og til vedvarer det.

 

I alle tilfeller er det viktig å ta barnets redsler på alvor. Forklar barnet hvordan frykt vanligvis oppleves og hvilke reaksjoner angst gir i kroppen. Oppmuntre barnet til å gi seg selv positive beskjeder i vanskelige situasjoner. Slik kan du hjelpe barna til å styre tankene sine. Ikke kritiser barnet for å være redd, men vis at de fleste problemer er mulig å løse.

 

Røde og grønne tanker

Følelser er ikke alltid gode veivisere når livet er vanskelig. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet.

 

Selv små barn kan lett forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker. Røde tanker er negative og vonde tanker. Grønne tanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Man må ofte jobbe for å finne fram grønne tanker, og jobbe enda mer for å gi dem makt og handle i tråd med dem.

 

Foreldre som veiledere

Foreldre kan hjelpe barna med å håndtere frykt og tunge tanker. Hvordan vi møter barna har stor betydning for hvor trygge de kjenner seg. Mer robuste barn står bedre rustet til å takle følelsesmessig motgang og vanskelige situasjoner. De søker også lettere hjelp hos voksne om de trenger det.

 

Vi kan ikke skjerme barna våre for alle vonde opplevelser, men vi kan hjelpe dem å komme gjennom dem. Ved å øve sammen med barna på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv, blir de mindre sårbare for bemerkninger fra andre barn.

 

Vi trenger også å snakke med barna om å gjenkjenne egne følelser. Ikke avvis barnets følelser ved å si at det ikke skal være redd eller bry seg om det som har skjedd. Hjelp heller barna til å anerkjenne følelsen og finne en vei gjennom den. Forklar barnet at motgang kan være med på å gjøre oss sterkere, og at det ikke alltid er rettferdig fordelt hvilke utfordringer vi møter i livet.

Lokal hjelp

Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog og fysioterapeut evt. andre. Kontakt skolen eller sjekk kommunens web for mer informasjon.
Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesykepleier, lege og psykolog, og er tilgjengelig på etttermiddagen. Sjekk kommunens hjemmeside.

Gode råd:

· Hjelp barnet å kjenne igjen egne følelser

· Lær barnet å snakke positivt til seg selv

· Lær barnet at motgang er noe vi kan bruke for å bli sterkere

· Anerkjenn vonde følelser


Selv små barn kan lett forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker.

Alarmtelefonen for barn og unge er også til for deg som er bekymret for barn og unge som bærer på store utfordringer i hverdagen. Telefonen er døgnåpen og gratis.

Ring: 116 111 (fra utlandet +47 95 41 17 55)

SMS på 41 71  61 11

E-post: alarm@116111.no 

Chatte anonymt på www.116111.no


Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:
 

Hvordan er det med din sorte hund?

Denne filmen fra verdens helseorganisasjon er vist 10 millioner ganger

Hjelpetelefonen 116 111