Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hjelp barnet forstå verden

Kilde til denne artikkelen er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Det er lettere å forstå verden med hjelp av en voksen.

Verden kan være overveldende og uforståelig i blant, og da kan det være godt å ha en voksen som hjelper med å sette ting i sammenheng.

Snakke, snakke, snakke

Å sette ord på, forklare og sette ting i sammenheng er viktig for å hjelpe barnet å forstå verden rundt seg. Dette er nyttig for barn og ungdom i alle aldre. Selv om tenåringer kan søke og finne fram til all verdens informasjon på nettet, trenger de fortsatt hjelp til å sortere og vurdere det de finner.

 

Komplekse situasjoner finnes det jo ofte ingen klare svar på, og da kan det være fint å utforske alternative forklaringer og meninger sammen som dere finner på nett eller i andre kilder. Det å ta andres perspektiv eller utvide perspektivene til å sammenligne sin situasjon med situasjonen andre steder i verden kan være nyttige øvelser for mange ungdommer.

 

Vanskelige temaer

Av og til blir det behov for å snakke om ting som er såre og vanskelige, som for eksempel alvorlig sykdom eller samlivsbrudd. Kanskje tenker vi at det kan skremme eller bekymre barna ytterligere hvis vi snakker mer om det, og prøver å skåne så godt vi kan. Her er det selvsagt viktig å se an barna, men de fleste barn plukker opp at noe er i gjære, og lager seg sine egne forklaringsmodeller hvis de ikke får nok informasjon om hva som skjer. Disse fantasiforklaringene kan ofte være mer skremmende enn sannheten.

 

Ved å si det som det er, tilpasset barnets alder, kan du hjelpe til med å forstå og finne mening i det som skjer. Det kan også sette opplevelsen inn i en sammenheng som gjør situasjonen mer håndterbar for barna.

 

Å snakke med tenåringen

Noen opplever at det kan være utfordrende å få i gang gode samtaler med tenåringen. Det kan være lettere å få til en god dialog hvis vi fokuserer på å snakke med og ikke til, slik at ungdommen føler seg møtt med respekt. Det kan være nyttig å tenke at du ikke nødvendigvis skal fortelle, eller direkte lære, ungdommen hvordan ting er.

 

Gjennom en samtale eller opplevelser kan du hjelpe til å se at verden kanskje er mer kompleks enn tenåringen foreløpig har oppdaget. Samtidig har også tenåringer behov for tydelige rammer og grenser for å føle seg trygg, og det kan være utfordrende å balanse disse behovene mot hverandre.

Gode råd:

 

  • Ta tak i aktuelle temaer og forsøk å sette dem i sammenheng
  • Vær ærlig om vanskelige temaer
  • Snakk med og ikke til
  • Spør barnet hva de tenker før du forklarer

Selv om tenåringer kan søke og finne fram til all verdens informasjon på nettet, trenger de fortsatt hjelp til å sortere og vurdere det de finner.

Vil du vite mer?

«Den vise mannen vil alltid ønske å være sammen med den som er bedre enn ham.»
- Platon