Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Om diabetes

Kilder til denne artikkelen er Diabetesforbundet, nhi, helsenorge  

Diabetes er en overveldende diagnose, men det finnes mye god hjelp og støtte å få. Totalt har flere enn 2.500 barn under 15 år diabetes type 1

Hvert år får over 400 barn i Norge diabetes. De fleste nye tilfeller oppstår hos barn i skolealder. Diabetes er en tøff diagnose å få, men de fleste finner gode måter å leve med sykdommen på.

Hva er diabetes?

Diabetes type 1 er en sykdom i bukspyttkjertelen. Kroppen slutter å produsere hormonet insulin, eller produksjonen blir sterkt redusert, og dette fører til at blodsukkeret stiger. Type 1 er den vanligste blant barn, og den oppstår ofte helt uten forvarsel. Diabetes type 2 oppstår oftest hos voksne, men stadig flere unge får sykdommen. Type 2 er en kronisk stoffskiftesykdom der kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig. Den er relatert til levevaner, men arv spiller også en rolle.


Hvordan vet man at man har diabetes?

Symptomene på diabetes type 1 kommer ofte brått og tydelig. Uten insulin stiger sukkernivået i blodet, og kroppen får ikke energi. Når sukkerinnholdet i blodet stiger, kommer det sukker i urinen. Sukkeret binder væske, noe som medfører at barnet vil tisse oftere enn før og i større mengder. Som følge av dette vil barnet tape væske, noe som fører til unormal tørste.


Sukkerutskillelsen i urinen fører også ofte til at man går ned i vekt. Noen blir akutt syke med tegn til syreforgiftning når sykdommen oppdages. Allmenntilstanden reduseres raskt, man blir dehydrert og typiske symptomer er oppkast, magesmerter og kortpustethet Dette er en alvorlig tilstand som krever øyeblikkelig hjelp og innleggelse i sykehus. 


Å leve med diabetes

De fleste barn og unge som får diabetes type 1 blir innlagt på sykehus i en periode. Noe av det første og viktigste barnet må lære, er å måle blodsukker og sette insulin. For noen går dette greit, mens andre trenger mer tid. Etter kort tids behandling med insulin, vil de aller fleste oppleve at allmenntilstanden bedres. Etter hvert er det viktig å finne ut hvordan akkurat ditt barns diabetes fungerer, og hva som passer deres liv. Det som passer andre, trenger ikke være deres løsning. Å mestre et liv med diabetes handler derfor mye om å gjøre egne erfaringer og høste kunnskap.


Symptomer:

 

  • Trøtthet/mangel på energi
  • Mye tissing, også om natta
  • Ekstrem tørste
  • Vekttap

Å mestre et liv med diabetes handler derfor mye om å gjøre egne erfaringer og høste kunnskap.

Visste du at den første injeksjonen av insulin mot diabetes ble satt 11.januar 1921. 

Vil du vite mer?