Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

For syk for skolen?

Kilder til denne artikkelen er Folkehelseinstituttet (fhi.no)  og Norsk Helseinformatikk AS (nhi.no) 

Noen ganger er det riktig med en rolig dag hjemme.

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Fornuftstesten

Det er ikke helt sikkert at barnet bør være hjemme selv om det ikke er helt i form en dag. Er du i tvil om barnet er frisk nok til å gå, kan den første vurderingen være om du selv hadde gått på jobb om du var i tilsvarende form. En skoledag innebærer ulike former for aktiviteter, så du bør også tenke gjennom om du tror barnet er frisk nok til å delta på disse. Smittehensyn må også vurderes. Er det fare for at barnet ditt kan smitte andre barn eller voksne på skolen, bør det være hjemme. Tenk også gjennom om du tror det kan være andre årsaker til fysiske symptomer, som for eksempel mistrivsel.

 

Syk = hjemme

Av og til taler allmenntilstanden for at barnet må være hjemme. Hensynet til risikoen for forverring av eget barns sykdom og risikoen for å smitte andre, må veie tyngst. Virker barnet sykt og slapt bør det være hjemme. Et barn med feber over 38 grader skal heller ikke på skolen. Omgangssyke går ofte noen runder på skolene om høsten og vinteren. For å unngå at viruset nettopp går på omgang i månedsvis, er det viktig å huske på at den syke kan skille ut smittestoff i 48 timer etter at oppkast og diaré har stoppet opp. Vær ekstra nøye med hygienen i denne fasen.

 

Forebygging

Håndvask er en av de enkleste og mest effektive hygienetiltakene for å redusere risikoen for smittsomme infeksjoner. Gjør det til en vane å vaske hender grundig når dere kommer hjem, og selvsagt alltid ved toalettbesøk og før matlaging og måltider. Ta en grundig rengjøring når barna er friske igjen etter en sykdomsperiode. Skift på sengene og skift håndklær som den syke har brukt. Er det omgangssyke i hus, bør hygienetiltakene skjerpes ytterligere. Vask hendene ofte med såpe og vann, det er mer effektivt enn desinfeksjonsmidler basert på sprit. Toalett, dørhåndtak og vask bør vaskes med en klorblanding, hvis overflaten tåler det.

Barn bør være hjemme:

 

  • hvis de virker slappe
  • ved feber
  • ved oppkast og diaré
  • ved andre smittsomme sykdommer som vannkopper eller brennkopper

Tenk også gjennom om du tror det kan være andre årsaker til fysiske symptomer, som for eksempel mistrivsel.

Vil du vite mer?