Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Lommepengepraksis

Kilder:Plusstid, Ipsos

Å disponere egne penger kan være god trening i å ta ansvar for egen økonomi.

Det er vanlig å gi barn lommepenger i Norge. Det er ulike måter å gjøre dette på, men de fleste foreldre er opptatt av at lommepengepraksisen skal medvirke til at barnet utvikler en sunn økonomisk sans.

Hva er vanlig?

En undersøkelse gjennomført av Ipsos i 2017 viser at 62 prosent av barn i alderen 8–19 år får lommepenger. Det er aller vanligst å gi lommepenger til barn som er mellom 12 og 15 år. Beløpet varierer med alderen; for 8–11-åringene er snittbeløpet 63 kroner i uka, mens for 12–15-åringene er det 127 kroner. Lommepenger er ikke alltid knyttet til oppgaver i hjemmet. Seks av ti barn får lommepenger uten at de har noe spesielt ansvar.

 

Skal barna lønnes for å bidra til fellesskapet?

Lommepenger kan av og til være en belønning for at barna bidrar til ulike oppgaver i hjemmet, som for eksempel rengjøring og matlaging. Det er på den ene siden relevant å lære at penger kobles til utført arbeid, men samtidig er det viktig at barna bidrar til fellesskapet uten å forvente betaling. En løsning er at lommepenger slår ut når barna gjør mer enn det som forventes av dem i hverdagen. Barna kan også gis mulighet til å tjene ekstra penger i blant. For eksempel kan dette kobles til oppgaver som ikke er en del av det daglige husarbeidet, men som skal gjøres.

 

Hva skal pengene dekke?

Hvorvidt lommepengene bør være betaling for oppgaver, påvirkes av hva lommepengene er ment å dekke. Dersom lommepengene skal brukes til ting foreldre uansett bør kjøpe til barna sine, som nødvendige klær, bør lommepengene utbetales uansett. Men for mange barn skal lommepengene kunne brukes til noe «ekstra» som barnet velger – ofte innenfor visse rammer. Lommepenger kan være en god måte for barna å lære å disponere egne penger.  I begynnelsen  kan det være en god idé å la barna disponere ganske fritt, men veiled gjerne underveis. Gode råd kan være å oppfordre til ikke å bruke opp alt på egen gang eller å sette av noe penger til sparing til noe barnet ønsker seg.

Hvor mye får norske barn i lommepenger i uka?

 

8-11 år: 63 kroner
12-15 år: 127 kroner
16-19 år: 261 kroner

 

Kilde: Ipsos for DNB

 

Seks av ti barn får lommepenger uten at de har noe spesielt ansvar.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:
 

Kilder:Plusstid, Ipsos Foto: Adobestock