Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hverdagsmatte

Brettspill er en super anledning til å øve matematikk.

Det er mange muligheter til å øve opp regneferdighetene i hverdagen. Her får du noen tips på veien til å forstå og øve på matematikk gjennom lek og hverdagsaktiviteter.

Den matematiske samtalen

Det å snakke om matematikk kan hjelpe barna til å få bedre forståelse i faget. Det er også en viktig del av kompetansen de skal tilegne seg. Hjemme kan foreldre hjelpe barna ved å stille spørsmål og snakke sammen om oppgavene de løser i hjemmelekse eller om matematiske utfordringer som dukker opp i hverdagen.

 

Still barna spørsmål og tenk høyt sammen med dem før de går løs på en oppgave. Spør om de kan se sammenhenger med oppgaver de har løst tidligere eller erfaringer de har gjort seg.  

 

Hoderegning

Når barna deltar i matlaging og baking, kan de trene seg på å doble eller halvere oppskrifter og beregne mengde ut fra antall gjester. I butikken kan de få ansvaret for å regne ut totalprisen før dere kommer til kassa. Gjør gjerne overslag. Vei grønnsakene og finn prisen ut fra oppgitt kilopris.

 

Er dere ute på salg, kan barna øve seg på prosentregning. Hvor stort er avslaget? Hva blir ny pris? Hva var gammel pris? Automatisering av gangetabellen er supert å øve på hjemme.

 

Helt enkelt kan du bare spørre barnet om ulike gangestykker under tannpussen, frokosten og kveldsstellet. Gjør det til en lek. Regn for eksempel ut hvor mange brødskiver dere trenger til sammen hvis alle i familien spiser to hver. Hvor mange egg må dere koke? Brettspill, terningspill og kortspill kan også gi gode muligheter til gangetrening. Yatzy egner seg utmerket.

 

Brøk

Mange barn synes brøk er vanskelig. Det kan være utfordrende å forklare hvordan vi regner med brøk, men det finnes mange muligheter til å snakke om brøk i dagliglivet.

 

Det fine med brøk er nemlig at alle barn har noe praktisk erfaring med det, og en vei til forståelse er å koble disse erfaringene med de mer abstrakte brøkuttrykkene. En pizza som deles opp i stykker, er en utmerket anledning til å visualisere brøkuttrykk. Du kan dele opp pizzaen i fire like store deler først, og deretter dele hver firedel i to, slik at du får åtte like store deler. Da blir det lettere å sammenligne brøker, og  det blir åpenbart at en åttedel er mindre enn en firedel.

Aktiviteter:

  • Spille spill, kort eller terning
  • Legge sammen priser og gjøre overslag
  • Lage mattegåter
  • Doble eller halvere oppskrifter
  • Øve gangestykker

En pizza som deles opp i stykker, er en utmerket anledning til å visualisere brøkuttrykk.

Vil du vite mer?