Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Du er ditt barns største forbilde

Barna gjør som vi gjør – ikke som vi sier.

I alt vi gjør er vi forbilder for barna våre. Ingen har større påvirkning på barna i oppveksten enn foreldrene. Ved å opptre inkluderende mot andre, leve et sunt og aktivt liv og stimulere barnets utvikling, gir du barnet de beste forutsetninger.

Å være inkluderende

Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre. Vi ønsker også gjerne at barna våre skal vokse opp i et miljø hvor man behandler hverandre med respekt, inkluderer hverandre og tar hensyn. Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv. Vær bevisst på hvordan du omtaler naboen eller kollegaen ved middagsbordet, og vær inkluderende overfor andre, spesielt egne og andres barn. Ved å observere hvordan du behandler andre, vil barna få et holdningskompass å navigere etter.

Også på nett

Nettet skal være et hyggelig sted å være, og som ellers i samfunnet skal både barn og voksne oppføre seg ordentlig mot hverandre. Her må foreldre gå foran som gode eksempler. Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. Av og til kan debatten på sosiale medier bli opphetet, og da er det viktig å huske på at det du skriver er synlig for mange, og kan nå ut til barna og deres kamerater. Frustrasjoner og konflikter løses bedre i dialog med den det gjelder, enn ved å luftes i åpne kanaler. Barnet legger merke til hvordan du opptrer på nett, og kan ta etter din oppførsel. 


En sunn livsstil

Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Oppvekst i en aktiv familie gir barna et godt grunnlag for å ta med seg sunne aktivitetsvaner gjennom livet. Grunnlaget for gode kostholdsvaner legges også i barndommen. Derfor er det viktig med gode rollemodeller som gjør gode valg for seg selv og egen helse.

Gode råd

  • Vær bevisst på hvordan du opptrer i sosiale situasjoner.
  • Snakk positivt om andre barn og deres foreldre.
  • Snakk med barna og lytt til dem.
  • Snakk godt om deg selv.

Vil du vite mer?

Tekstkilder: FUG, nettvett.no