Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nettvett må læres!

Kilder til denne artikkelen er Medietilsynet, Redd Barna og NRK

Mange barn lever store deler av livet sitt på nett. Nettvett er en del av oppdragelsen.

Stadig flere og stadig yngre barn tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!

Kjøreregler

Lær barnet om brukernavn og passord, og om profilinnstillinger.

Snakk om takt og tone på nett, om at man ikke skal legge ut bilder av andre uten å spørre, og at det er lurt å begrense informasjonen man legger ut om seg selv.

Snakk om reklame og pengebruk, om svindel, og om at alle ikke er den de gir seg ut for å være. Unngå å være dømmende, men gi gjerne gode råd. Vis barnet at det kan komme til deg med små og store problemer, også uten at du stenger for bruken av internett eller mobiltelefonen.

Lær barnet om mobbing på nett, om rapportering og blokkering, og at det skal si fra med en gang det opplever noe ubehagelig.

Og, ikke minst: Vær et godt forbilde også på nett!

 

Tenk kritisk

Mange barn og unge bruker nettet som oppslagsverk. Internett er en fantastisk kilde til informasjon, men det er viktig å ha et kritisk blikk på hva som finnes der. Lær barna å sjekke ut hvem som står bak informasjonen, og hvordan man kan kjenne igjen troverdige og egnede kilder. Det er også viktig å være bevisst på at folk på nett ikke alltid er den de utgir seg for å være.

 

Vær kritisk til barnas kontakt med ukjente, og hvem de omgås på nett. Mange barn tilbringer mye tid på nettet, og har opplevelser derfra som kan prege humøret. Spør derfor gjerne spesifikt hvordan barnet har det på nett. Hva gjør du? Hvem snakker du med? Husk å være åpen og interessert, ikke fordømmende.

 

Vær et forbilde

Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. Husk at mye av det du legger ut er tilgjengelig for dine barn, dine barns venner og deres foreldre. Og kanskje for læreren, rektor og andre skoleansatte. Det betyr at også her er du en rollemodell som bør opptre respektfullt mot andre. Barnet legger merke til hvordan du opptrer på nett, og kan ta etter din oppførsel. Vær også forsiktig med å legge ut «partybilder» av deg selv, eller annet innhold som du ikke kunne tenke deg å vise direkte til barnet.

NRK: Har du nettvett?

Barn og unge i dag bruker minst 2 timer på nettet. Man må være oppmerksom mener disse elevene.

Gode råd:

  • Vær et godt forbilde på nett
  • Vær åpen og interessert i barnas nettliv, ikke moraliserende
  • Støtt og veiled barna om de opplever noe uheldig

9.februar 2021: Safer Internet Day 

Safer Internet Day er en kampanje drevet av EU. Den har vokst til å bli en verdensomspennende markering. 150 land over hele verden er med. I Norge er det Medietilsynet som er driveren.


Foreldreskap og digitale medier

Bli med på Safer Internet Day om den digitale foreldrerollen

FOR: Foreldre, voksne som jobber med barn og digitale medier

STED: Digitalt arrangement

TID:9.FEB KL.09.00 TIL KL.13.00

Les mer>>

Mange barn tilbringer mye tid på nettet, og har opplevelser derfra som kan prege humøret.

Kilder:

Medietilsynet, Redd Barna, NRK