Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Dataspill: Aldersgrenser

Kilder til denne artikkelen er PEGI, Medietilsynet og Ung.no

Noen dataspill har innhold som kan være skadelig for barn og unge.

Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.

Hvorfor aldersgrenser?

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill. Det kan være vanskelig å vite hvilke spill som passer til ditt barn, og mange barn og unge har lyst til å spille spill med høyere aldersgrense. Aldersmerkingen skal si noe om hvor gammel barnet bør være for å spille og hva slags innhold som eventuelt kan være uheldig. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har dataspill også et stort voksent publikum. Merkeordningen baserer seg på den europeiske standarden PEGI, og Medietilsynet i Norge anbefaler å følge disse aldersgrensene.


Hva forteller aldersgrensene?

Aldersmerkingen 3+, 7+, 12+, 16+ og 18+ forteller hvorvidt et spill inneholder elementer som vurderes som skadelig for barn og unge. De laveste aldersgrensene viser at spillet vurderes som harmløst for barn i skolealder. Spill som er merket med 12+ kan inneholde ufint språk og voldsskildringer. 16-årsgrensen betegner at voldsskildringene er mer eksplisitte og realistiske ved for eksempel å vise blod. Spill med 18-årsgrense kan vise grove voldsskildringer og vold mot forsvarsløse mennesker og dyr.


Hva forteller innholdsmerkingen?

I tillegg til merking med aldersgrenser er også dataspill merket med innholdsikoner som informerer om hva slags innhold man bør være obs på i dette spillet. Ikonene kan blant fortelle om spillet inneholder vold, rusbruk, gambling, mobbing, grovt språk eller seksuelt innhold. 


Slik settes aldersgrensen

Aldersmerking kan bety:

 

  • 3+: Harmløst
  • 7+: Ikke for de minste
  • 12+: Ufint språk og vold
  • 16+: Vold med blod, alkohol/tobakk og sex
  • 18+: Grov vold, kriminalitet, porno

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: