Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Snakk om spill

Mange foreldre bekymrer seg for barnas spilling.

Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill.

Barn spiller

De fleste norske barn spiller dataspill i en eller annen form, flere gutter enn jenter. Det er likevel store forskjeller i hva slags spill de spiller, hvor mye tid og hvor mye penger som brukes på spill. Blant guttene er andelen som spiller jevnt høy gjennom skoleårene, mens andelen jenter som spiller synker med alderen etter de fyller ti år. Gutter bruker også betydelig mer tid enn jentene på spillingen. Dataspill foregår på datamaskin, nettbrett, mobil eller spillkonsoller som Playstation eller Xbox. Mange barn ser også opptak av andres spilling på YouTube.  

Barn spiller

De fleste norske barn spiller dataspill i en eller annen form, flere gutter enn jenter. Det er likevel store forskjeller i hva slags spill de spiller, hvor mye tid og hvor mye penger som brukes på spill. Blant guttene er andelen som spiller jevnt høy gjennom skoleårene, mens andelen jenter som spiller synker med alderen etter de fyller ti år. Gutter bruker også betydelig mer tid enn jentene på spillingen. Dataspill foregår på datamaskin, nettbrett, mobil eller spillkonsoller som Playstation eller Xbox. Mange barn ser også opptak av andres spilling på YouTube.   

 

Hvor mye er det greit å spille?

At spillingen kan bli et problem for barnet, handler ikke i utgangspunktet om tidsbruk. Det finnes storspillere som spiller mer enn fire timer daglig uten at spillingen går utover helse og livskvalitet. Problemene oppstår derimot hvis spillingen blir tvangspreget og til hinder for skole, familie og sosialt liv. Dataspill kan godt være en interesse og aktivitet for familien, men mange barn vil kunne trenge rammer og grenser for spillingen for at det ikke skal gå utover livskvaliteten.

 

Snakk om spill

For mange barn er dataspill en viktig og verdifull hobby. Foreldre kan imidlertid være bekymret for at spillingen tar for mye plass i barnas liv. Snakk med barna, engasjer deg i spillingen og spill gjerne sammen med dem for å gjøre deg kjent med denne siden av livet deres. Sett grenser for spillingen sammen, lytt til barna og unngå å krisemaksimere. Snakk gjerne med andre foreldre, men husk at det er dere som avgjør hva som er riktig for deres familie. Dataspill kan gjerne være tema for diskusjon og refleksjon på et foreldremøte på skolen.   

Tegn på problemspilling:

  • Slutter med andre aktiviteter
  • Kutter ut sosialt samvær med venner og familie
  • Skulker skole og lekser
  • Spiller om natten
  • Sliter med å slutte eller trappe ned

For mange barn er dataspill en viktig og verdifull hobby.

Vil du vite mer?

Filmer

Foredrag

Fra konferansen 'Skolevegring' på Gardermoen 2017. 

Kilder:

Snakkomspill.no, Medietilsynet, Barnevakten, IKTSenteret, forebygging.no