Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Foreldrenes rolle mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing.

Mange barn opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Vi voksne må vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke det. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing.

Hvordan oppdage mobbing?

Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Den som blir utsatt for mobbingen er også ofte med på å holde på hemmeligheten.

Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing. Dette kan være endring i humør eller atferd, hodepine, kvalme og magesmerter, barnet isolerer seg og vil ikke på skolen, eller at barnets ting blir borte. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Det kan også være lurt å snakke med andre voksne rundt barnet.


Skjult mobbing

Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing. Direkte mobbing foregår i det åpne, og kan være både fysisk og verbal. Skjult mobbing starter ofte med baksnakking, ryktespredning og utestengning. Det å bli frosset ut, ikke få være med, være utsatt for nedsettende blikk og bli gitt små tegn på at man ikke har verdi, er mobbing som kan være fryktelig vanskelig å fange opp.

Skjult mobbing kan virke udramatisk for utenforstående og derfor tror voksne gjerne at vanskene ligger hos offeret. Mange barn og unge blir plaget på skjult måte i årevis, uten at de voksne fanger det opp eller gjør noe med det.


Hva kan foreldre gjøre?

Foreldre er viktige aktører for å avdekke og få slutt på mobbing. Ved å snakke med barna sine og følge med på hvordan de er mot hverandre på fritiden, kan en mistanke om mobbing dukke opp. Det er gjerne summen av små drypp av negative signaler som kan gjøre at foreldre opplever at noe skurrer.

Du kan se hvem som går alene, hvem som sitter mye hjemme, og som ikke blir invitert med. Se etter om barna snur seg vekk når mobbeofferet kommer, eller om de flytter jakka si for at den ikke skal henge ved siden av mobbeofferets jakke. Som foreldre er det viktig at vi involverer skolen, om vi tror at noen i skolemiljøet blir utsatt for mobbing. Skolen vil kunne gjennomføre observasjoner og elevsamtaler for å avdekke mobbing, og kunne sette i gang tiltak i samarbeid med foreldrene for å få slutt på den.

Gode råd:

  • Hjelp barna med å få venner
  • Vær involvert i barnas miljø
  • Følg med på hvordan de har det på nett
  • Vær en god rollemodell
  • Spør og lytt

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Tekstkilder: FUG, Unicef, Udir

Varje dag (Every day) is based on children and young people's stories about bullying.