Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Fokus på rettskriving

Kilder til denne artikkelen er Skrivesenteret, Korrekturavdelingen

God rettskriving er viktig for at leseren skal forstå innholdet.

Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden.

En skriver er født

For en fersk skriver er den vidunderlige oppdagelsen av å kunne kommunisere med tegn i fokus. Skrivingen er fortsatt lydrett på dette nivået. Dette er en verdifull fase i lese- og skriveopplæringen og i utviklingen av språkforståelse. I denne perioden er det viktig å støtte oppunder det kommunikative, produktive og kreative i barnas skriving. Skal de bli gode til å skrive, må de skrive masse. Dermed er skrivegleden det viktigste å ivareta for en som er sårbar i sin skrivende identitet og utholdenhet.

 

Når begynner vi å rette?

Mange barn blir fort opptatt av å skrive riktig, og ønsker veiledning på dette. Disse barna skal selvsagt få hjelp til å stokke bokstavene slik at rettskrivingen gradvis kommer på plass. Det er ingenting i veien for å introdusere barna for stumme bokstaver og annet som skiller skriftspråket fra talespråket på et tidlig stadium i skriveopplæringen. Forutsetningen er at barna er motivert for å lære det og at det ikke hemmer barna i deres skriving. For mange barn vil en god framgangsmåte være å fokusere på rette én type skrivefeil av gangen. Ta gjerne kontakt med læreren og diskuter hvordan dere bør gå fram for å veilede deres barn i rettskriving.

 

Godt språk er mer enn rettskriving

En tekst med godt språk er en fryd å lese. At ordene er skrevet riktig og tegnene satt på rett sted, gir ikke godt språk alene. Like viktig er det at ordforrådet er rikt og variasjonen stor, at uttrykksformen og stilen er tilpasset formålet med teksten og at formen spiller på lag med innholdet. En som leser mye får et mer variert språk og inspirasjon til å modellere tekstene sine etter. Ved å skrive mye, i ulike sjangre, og eksperimentere med språket og lese høyt det man selv har skrevet, ligger forutsetningene til rette for å bli en god formidler med skriftspråket.

Ord som ofte skrives feil:

 

  • Adresse
  • Dessverre
  • Hovedsakelig
  • Interessant
  • Konkurranse
  • Nettopp
  • Nysgjerrig
  • Overraske
  • Pennal

Vil du vite mer?