Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Digital dømmekraft

Mange barn lever store deler av det sosiale livet sitt på nett.

For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi. 

Hva er digital dømmekraft?

Digital dømmekraft handler om hvordan vi opptrer på internett. Det handler om hvordan vi behandler hverandre, hvordan vi vurderer og bruker informasjonen vi finner der, og hvordan vi kan ivareta personvernet vårt. For å være bevisste nettbrukere, bør barn gjennom hele grunnskoleløpet presenteres for grunnregler og problemstillinger tilpasset alder og behov. Start tidlig!


Hvordan veilede barna?

Det er ofte lurt å snakke om regler og forebygging i «fredstid». Bli enige om de viktigste kjørereglene før barna har opplevd noe uheldig, så er det lettere å fokusere på støtte og omsorg dersom en situasjon skulle oppstå.


Lær barna om personverninnstillinger på sosiale medier, og diskuter aldersgrenser på spill. Bli enige om noen retningslinjer for deling av bilder og videoer, og snakk om sletting og blokkering. Vis dem hvordan de kan dokumentere ufine meldinger eller bilder, og fortell hva de skal gjøre om de mottar slike. Vis dem nettsteder eller andre kilder hvor de kan lære mer om å være trygg på nett. Snakk om at regler for respekt og folkeskikk gjelder like mye på nett som andre steder. Understrek at konsekvensene av å gjøre noe dumt når «hele verden» kan se det, er vesentlig større enn ellers.


Og viktigst av alt: lytt, og ta på alvor det de forteller deg.


Digitale spor

Dagens skolebarn legger igjen digitale spor gjennom hele oppveksten. Søkemotorer, nettsamfunn og andre nettsteder lagrer informasjon om oss og hva vi gjør på nett. Her har du som forelder en viktig rolle i å hjelpe barna med å ta kontroll over hvordan de framstilles på internett. Minn dem på at de bør tenke seg om før de trykker send eller publiser. De har ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet, og det kan være vanskelig å fjerne hvis de angrer.

Snakk med barnet om:


  • Takt og tone på nett.
  • Privatliv og personvern.
  • Venner og kontakter.
  • Digital mobbing.
  • Bilder og videoer.
  • Varsling og rapportering.
  • Pengebruk på nett.
  • Kildekritikk.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler fra Foreldrepulsen:

​​​​​​​-Vær et godt eksempel >>
-Barn og skjermbruk >>
-Foreldre på sosiale medier >

Tekstkilder: Medietilsynet, Dubestemmer