Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Bidra hjemme

Gi barna ansvar og oppgaver i hjemmet tilpasset alder og modenhet.

Som foreldre ønsker vi at barna blir selvstendige og selvhjulpne. Å lære dem husarbeid er et viktig steg til å kunne ta vare på seg selv.

Hva kan foreldre forvente?

Alle må bidra i en husholdning og få oppgaver tilpasset alder og ferdighetsnivå. Barn i skolealder kan ha ansvarsområder knyttet til matlaging, ryddig, rengjøring, klesvask, søppeltømming, pass og stell av kjæledyr, hagearbeid eller annet vedlikeholdsarbeid. Ikke ha dårlig samvittighet for å gi barna ansvar og oppgaver, men se på det som å hjelpe barna til å bli mer selvstendige og fungere bedre i et fellesskap.


Barns tidsbruk

Undersøkelser fra Statistisk sentralbyrå viser at over 70 % av norske barn mellom 9 og 15 år gjør husholdsoppgaver daglig. Hvor lang tid de bruker på dette øker noe med alderen, men gjennomsnittlig jobber de en drøy time hver dag med husarbeid. Én av fire 9–12-åringer deltar i matstellet hjemme hver dag. Jenter gjør mer husholdsarbeid enn gutter. Forskjellen mellom kjønnene øker med alderen. I gjennomsnitt bruker jentene 15 minutter mer enn guttene på husholdsoppgaver daglig. Oppgaver som rengjøring, oppvask og matlaging har størst kjønnsforskjeller, mens skillet ikke er like stort i vedlikeholdsarbeid som hagearbeid, pass og stell av kjæledyr og reparasjonsarbeid.


Hva lærer de på skolen?

I faget mat og helse lærer elevene å sette sammen og lage måltider i tråd med anbefalinger for et sunt kosthold. De lærer å praktisere regler for god hygiene i forbindelse med mat og matlaging. Det å dekke bord, legge til rette for trivsel ved et måltid og etter hvert ha en vertskapsrolle ved en fest eller høytid ligger også innenfor kompetansemålene i dette faget.

Oppgaver for skolebarn:


  • Ta ut av og sette inn i oppvaskmaskinen.
  • Tømme søppel.
  • Hjelpe til med borddekking og matlaging.
  • Handle på butikken.
  • Støvsuge og vaske gulv.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler fra Foreldrepulsen:

-La barna lage mat! >>​​​​​​​

-​​​​​​​Hjelp barnet med planlegging

Lommepengepraksis >>

​​​​​​​

Tekstkilder: Udir, SSB