Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Foreldremøtet. Årets viktigste møte?

Kilder for denne artikkelen er FUG, Thomas Nordahl

Alle foreldre, uansett bakgrunn, kan være en ressurs for sine barns læring.  

Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Så, ja. Det gjelder ditt barn. Derfor er det kanskje årets  viktigste møte.

Vær en aktiv møtedeltaker

Vi har alle vært på foreldremøter hvor læreren har presentert praktisk og faglig informasjon for en taus foreldregruppe. Informasjonen er gjerne nyttig, men et treffpunkt mellom skole og foreldre har potensiale for å være mye mer enn enveis informasjonsformidling. Skolen legger til rette for aktivitet og dialog, og foreldrene bør gripe sjansen og engasjere seg i diskusjonene. Foreldremøtene er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa. Slik øker sjansen for at foreldrene kan skape et godt nettverk rundt barna. Foreldre som kjenner hverandre, samarbeider bedre og opplever større grad av medvirkning. Det legger også grunnlag for bedre konfliktløsning dersom det skulle oppstå en vanskelig situasjon i gruppa. Alle foreldre som har barn i skolen, er med i skolens foreldreråd. Fra disse velges det representanter til et arbeidsutvalg (FAU). Har du mulighet til å engasjere deg litt ekstra, som foreldrekontakt eller representant i FAU. 


Temaer å ta opp

Foreldremøter er en god arena for å drøfte andre familiers retningslinjer og grenser for barn i samme aldersgruppe. Temaer som kan være aktuelle å ta opp er for eksempel skolevei, digitale kjøreregler og nettvett, bursdagsfeiring, lommepenger, konfliktløsning og lekseoppfølging. Forebyggende arbeid mot mobbing er viktig gjennom hele grunnskoleløpet. Fokuser på å bygge et godt og inkluderende klima blant barna og foreldrene. Sosiale arrangementer som vennegrupper, følgegrupper, foreldrekvelder, klassefester, turer eller ekskursjoner kan være tiltak for å få til dette.

 

Fem tips til deg som skal på foreldremøte:

1. Still spørsmål. For eksempel:
– Hva kan vi foreldre gjøre for best mulig følge opp skolearbeidet hjemme?
– Hva forventer skolen av oss foreldre?
– Hva kan foreldre vente av skolen?

2. Forbered deg godt slik at du vet hva du lurer på.  Spør hvis ikke du får svar i løpet av møtet.

3. Snakk med andre foreldre i forkant. Er dette en sak som bare gjelder ditt barn, eller er det andre med samme erfaring?

4. Hva med å sette deg ved siden av en du ikke har snakket så mye med før? Foreldremøter er en gyllen anledning til å bli kjent med nye foreldre.

5. Engasjer deg! Kunne du tenke deg et verv som klassekontakt, i samarbeidsutvalg eller i FAU?


 

Foreldretips - etter skolestart

  • Skaff dere et foreldrenettverk. Det er fint for barna å vite at foreldrene kjenner hverandre og det kan være godt å ha andre foreldre å drøfte med.

  • Engasjer deg! Som klassekontakt eller FAU-medlem blir du bedre kjent med skolen og de andre foreldrene og du bidrar til en bedre skolehverdag for barnet ditt.

  • Hjelp barnet ditt å få venner. Inviter barn i klassen med hjem fra skolen eller arranger vennegrupper.

  • Tenk på hvordan du som forelder kan legge til rette for bursdagsselskap og andre sosiale sammenkomster, slik at alle barna på avdelingen eller i klassen blir inkludert.

  • Snakk positivt om skolen og om fagene, det påvirker barnets holdning til skolen og til læring.

  • Vær forberedt på at du kommer til å ha mindre kontakt med de ansatte på skolen enn i barnehagen.

Vil du vite mer?

Tekstkilder: FUG, Thomas Nordahl