Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Videregående opplæring

Foreldre kan veilede, men ungdommen må ta valget selv.

Tiendeklassingene står foran et viktig veiskille ved valg av videregående opplæring. Som forelder kan du være en viktig samtalepartner og støttespiller. Gjør deg kjent med mulighetene og søknadsprosessen.

Hva er videregående opplæring?

Etter 10 år på grunnskolen, tar de fleste ungdommer fatt på videregående opplæring. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Elevene kan velge mellom 5 studieforberedende og 8 yrkesfaglige utdanningsprogram. Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift. Ordinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars.


Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Et av de viktige spørsmålene å ta stilling til før søknad til videregående, er om ungdommen ønsker å studere videre på høgskole eller universitet etter opplæringen. I mange tilfeller vil da studieforberedende opplæring være det naturlige valget. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Med yrkesfaglig opplæring, har ungdommen muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år, eller ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Det går også an å ta påbygging til generell studiekompetanse for å kvalifisere til høyere studier.


Foreldrenes rolle

Det er viktig at ungdommen får rom til å ta en avgjørelse som er riktig for ham eller henne. I denne prosessen kan foreldre være verdifulle støttespillere. Forsøk å stille spørsmål som kan hjelpe ungdommen med å reflektere, snarere enn å komme med svarene og gi råd. Sett deg grundig inn i hvordan utdanningssystemet fungerer. Mye har forandret seg siden du gikk på skolen. Del likevel gjerne av dine erfaringer fra når du har stått i lignende valgsituasjoner. Vær varsom med å sammenligne ungdommen med søsken eller venner. Og ha en positiv holdning til valget de står overfor!..

Hvordan søke?

  • Ordinær søknadsfrist er 1. mars.
  • Søk via vigo.no.
  • Søk på tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge.
  • Søk som regel på skole i eget fylke

Det er viktig at ungdommen får rom til å ta en avgjørelse som er riktig for ham eller henne.

Vil du vite mer?

Tekstkilder: utdanning.no, vilbli.no