Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Jeg strekker ikke til …

Kilde for denne artikkelen er organisasjonen Voksne for barn  

Man kan bli både frustrert og fortvilet når barna har det vanskelig.

Det å være en god forelder er viktig for de fleste av oss. Mange opplever et press både fra seg selv og andre om å gjøre «de riktige tingene», og det kan fort føre til en følelse av å ikke strekke til.

Å ville ordne opp

Som forelder vil man gjerne unngå at barna kjenner på vonde følelser – vi vil jo bare at de skal ha det så bra som mulig. Derfor er det lett å gi etter, eller å prøve å fikse det som gjør at barnet har det vanskelig.

 

Gjør vi det hver gang lærer ikke barnet seg å takle disse følelsene. Negative følelser er ikke farlige. La derfor barnet få kjenne på skuffelsen eller sorgen, men vær der for ham eller henne. Når barnet blir eldre, er det vanlig å oppleve skuffelse i de relasjonene man har med andre. Venner holder ikke det de lover, hemmeligheter fortelles videre og de du trodde var venner foretrekker plutselig noen andre. Da er det viktig å trøste og vise forståelse, og ikke la dem være alene med følelsen.

 

Vær ærlig og ekte

Å lære å håndtere egne følelser, er en del av det å vokse opp. Da er det til god hjelp om foreldre er ærlige og åpne om sine følelser, og tør å være ekte. Det er ikke farlig å vise følelser overfor barna. Det oppleves vel så utrygt for dem om de fanger opp at det «er noe», uten at de får vite noe om hva det er. Det er likevel viktig å være klar over at sterke følelser kan virke skremmende for barn. Prøv å ikke miste kontrollen over følelsene når du er sammen med dem.

 

Tenk gjerne gjennom på forhånd hvor grensene for følelsesutbrudd går, før du tar opp vanskelige saker eller går inn i en konflikt med barnet. Konflikter er en del av livet, og kan være både konstruktive og lærerike i en familie. Av og til kan det likevel gå over stokk og stein i kampens hete, og da er det viktig å snakke med barnet etterpå. Ikke vær redd for å si unnskyld!

 

Det er ingen skam å be om hjelp

Noen ganger kan familien havne i en vond sirkel hvor konflikter og bråk preger hverdagen. Kanskje opplever du at det går for langt, og vanskelige situasjoner ender med trusler eller vold. Dette er svært tungt å leve med, og gir følelser av skam, skyld og anger. Som voksen har du da ansvar for å hjelpe dere ut av denne situasjonen. Det krever mot å be om hjelp. Husk at det ikke er et tegn på at du har mislykkes, tvert i mot er det et tegn på styrke å be om hjelp når man trenger det.

Håndtere skuffelse:

 

  • Snakk om hva skuffelse betyr.
  • Forsøk å sette ord på hva barnet føler inni seg når han eller hun blir skuffet.
  • Fortell om en gang du ble skuffet, og hvordan du fikk det bedre.

Å lære å håndtere egne følelser, er en del av det å vokse opp.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen fra inforegi:

 

En film om stress fra BBC

"Stressbøtta"

Text...

TED Talk - stress