Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hva er egentlig en pedagog?

Kilder til denne artikkelen er Snl.no, Utdanning.no

Lærerne i skolen er pedagoger.

Pedagoger har kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. I skolen møter du flere pedagoger med ulike roller og ulik kompetanse. Her kan du lese mer om dem.

Hva er pedagogikk?

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Kort sagt handler pedagogikk om kunnskap om hvilke teknikker som er nyttige når man skal lære bort noe til en bestemt målgruppe. Pedagogikken som fag kan spores helt tilbake til Sokrates og Platon i antikken. I dag omfatter pedagogikken fagområder som undervisningsteori, pedagogisk filosofi, historie, sosiologi og psykologi. Teoretisk belyser pedagogikken relasjoner mellom individ, samfunn og kultur, mens den praktiske siden av faget er opptatt av å legge til rette for læringsprosesser.

 

Hva er en pedagog?

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet. Pedagoger arbeider overalt i samfunnet, men de fleste jobber i utdanningssektoren. Mange pedagoger arbeider med særskilte områder som interesserer dem, som for eksempel sang, musikk eller dans. Pedagogikkutdanning kan man ta på universitetet eller på en høgskole. Lærere, barnehagelærere og barnevernspedagoger som har hatt pedagogikk som en del av utdanningen kan også kalle seg pedagoger. 

 

Hvilke pedagoger møter du i skolen?

De fleste pedagoger i skolen har lærerutdanning. De kan ha en mer generell lærerutdanning rettet inn mot grunnskolen, eller de kan være faglærere i bestemte fag. I skolen jobber det også lektorer, som er lærere med utdanning på masternivå. Spesialpedagogene i skolen er spesialister i å tilrettelegge for elever med spesielle læringsbehov, og har dette som hovedansvar på skolen. 

Pedagoger i skolen:

 

  • Grunnskolelærere
  • Faglærere
  • Lektorer
  • Spesialpedagoger

Vil du vite mer?