Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Klargjøring av sykkel

Kilder til denne artikkelen er NRK,Aftenposten, Trygg Trafikk

Gi barna medansvar for å gjøre sykkelen klar for sesongen.  

Når snøen smelter, er det mange som gleder seg til å ta i bruk sykkelen. Ved å gjøre en skikkelig overhaling av sykkelen etter vinteren, blir det morsommere å sykle og levetiden for sykkelen forlenges.

Vask og rens

Sykkelen har blitt støvete og skitten etter en lang vinter. Derfor trenger den en grundig rens og vask. Start med å spyle av den overflatiske skitten. Deretter kan du vaske sykkelen med fettløselig såpe, for eksempel oppvasksåpe, varmt vann og en svamp eller klut. Til slutt kan du spyle sykkelen for å skylle vekk såpe og skitt. Når sykkelen er blitt helt ren, er det lurt å avfette kjedet og tannhjulene. Etterpå smører du med olje, mens du snurrer pedalene bakover. Etter noen minutter tørker du vekk overflødig olje.


Skru og stram

Bevegelige deler på sykkelen må sjekkes før den tas i bruk. Stram opp løse skruer, og sjekk at delene ikke er slitt og må byttes. Ta en ekstra kontroll av bremsene, at de er riktig plassert og ikke for mye slitt. Bremseklosser har merker som viser hvor slitte de kan bli. Har du nådd denne grensen, må du skifte klossene. Dekkene må også sjekkes for sprekker og slitasje. Pass på å pumpe dem godt opp til dekktrykket som står på kanten av dekket. Med lite luft i dekkene blir det vanskeligere å sykle, og det er større risiko for å punktere.


Sykle til skolen?

Tidligere hadde skolene mulighet til å forby sykling til skolen i ordensreglementet. Dette ble endret i 2018. Skolene kan fortsatt gi anbefalinger om bruk av sykkel. Dette kan for eksempel gjelde bruk av sikkerhetsutstyr eller at elevene skal ta «sykkelprøven». Disse anbefalingene bør lages i samarbeid med FAU. Det finnes ingen absolutt aldersgrense for når barn bør sykle til skolen. Det vil avhenge av trafikkforholdene, barnets modenhet og sykkelferdigheter.


Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i trafikken. Det er først da de er modne nok til å håndtere et komplekst trafikkbilde. Før barna når denne alderen, kan gjerne foreldrene sykle sammen med barnet til skolen. Skolen skal også gjennomføre systematisk og god sykkelopplæring i henhold til læreplanen for kroppsøving.

Fem kjappe vedlikeholdspunkter:

 

1.    Vask og rens hele sykkelen

2.    Sjekk gir og bremser

3.    Stram opp løse deler

4.    Sjekk dekkene og fyll dem opp med luft

5.    Rens og smør kjedet

En fin anledning til å gjøre noe sammen.

Lære å eie, lære i pleie


Vedlikehold av sykkelen er en fin anledning på lære seg å eie noe. Ta ansvar og oppleve verdien i dette. 

Vil du vite mer?

Sykkelopplæring

Filmer fra Trygg trafikk

Foreldres ansvar:


  1. Vurdere skoleveiens sikkerhet
  2. Sørge for hjelm og riktig utstyr på sykkelen
  3. Sjekke og vedlikeholde sykkelen
  4. Være gode rollemodeller
  5. Sykle med om det trengs