Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. Перекладіть статтю іншою мовою.
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hva slags forelder er du?

Det kan være nyttig å tenke gjennom hva slags forelder du ønsker å være.

Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.

Hva slags forelder ønske du å være?

Alle foreldre har en mer eller mindre bevisst oppfatning av hva slags forelder de ønsker å være. Disse verdiene bygger gjerne på hva man mener barn har behov for, og hvilke egenskaper man tenker er viktige hos barn. Hvilke erfaringer man har fra egen oppvekst er også relevant. Noe ønsker man å videreføre, noe ønsker man å unngå, og noe savnet man kanskje fra egne foreldre. Synet på foreldrerollen har også endret seg gjennom generasjonene.

 

Tidligere gjaldt det i større grad å lære barna å innordne seg samfunnet, mens nå verdsettes selvstendighet og det å gjøre egne valg i større grad. Denne samfunnsendringen påvirker hvordan hver og en av oss er som forelder.

 

Påvirkning på barnet

Verdiene dine påvirker hvordan du ser på barn generelt og ditt barn spesielt. Hvordan du ser på barnet, påvirker igjen måten du møter barnet ditt på i ulike situasjoner. Oppfatningene våre fanges opp av barnet og får stor innvirkning på hvordan barnet ser på seg selv, hvordan det agerer og utvikler seg.

 

Hvis barnet stadig får beskjed om at hun er bråkete, vil hun kunne bli bråkebøtta, både i egne og andres øyne. Alle mennesker er i kontinuerlig utvikling, spesielt barn. Det betyr at vi bør forsøke å møte barnet med et åpent sinn, og justere oppfatningene etter det vi ser og ikke bare det vi er vant til å se.

 

Å håndtere følelser

Å lære å håndtere egne følelser, er en del av det å vokse opp. Da er det til god hjelp om foreldre er ærlige og åpne om sine følelser, og tør å være ekte. Det er ikke farlig å vise følelser overfor barna. Det er likevel viktig å være klar over at sterke følelser kan virke skremmende for barna. Prøv å ikke miste kontrollen over følelsene når du er sammen med dem.

 

Konflikter er en del av livet, og kan være både konstruktive og lærerike i en familie. Av og til kan det likevel gå over stokk og stein i kampens hete, og da er det viktig å snakke med barnet etterpå. Ikke vær redd for å si unnskyld!

Filmer om grensesetting fra foreldrehverdag.no

Har du tenkt over hvordan du ønsker barnet ditt skal huske deg som forelder, når han blir voksen?
 

Selvstendig, ærlig, vennlig, empatisk, rolig?

 

Hvordan preger dine ønsker måten dere er sammen på i dag?

Hvordan du ser på barnet, påvirker igjen måten du møter barnet ditt på i ulike situasjoner.

Vil du vite mer?

Kilder:

Voksne for barn

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Foreldrehverdag.no 

Foto: Adobe Stock

Kommentar eller tilbakemelding? Send en epost til redaksjonen>>