Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Hoderegning

Kilder til denne artikkelen er  Matematikk.org, Matematikksenteret

Selv med nærmest ubegrenset tilgang til hjelpemidler, er hoderegning en viktig ferdighet.

Hoderegning er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet, uansett alder og nivå. Vi støter på behov for hoderegning hver dag i praktiske situasjoner. Presis og effektiv hoderegning legger også grunnlaget for mer avansert matematikk. Og som med alt annet, er det viktig å trene for å bli god!

Hva skjer når vi regner i hodet?

Hoderegning foregår på utallige måter, og det finnes et ubegrenset antall teknikker og metoder. Ofte utvikler vi vår egen metode ut fra hva vi har lært, hva som faller naturlig for oss, og hva vi opplever som mest effektivt. Det kan være vanskelig å forklare andre hvordan vi gjør det, og mange foreldre synes derfor det er utfordrende å veilede barna sine i hoderegning.

 

Hva må til?

En viktig forutsetning som må være på plass for å bli en effektiv hoderegner, er å ha god forståelse for posisjonssystemet. Det vil si å vite at et siffer har ulik verdi avhengig av hvor det står i et flersifret tall. Barna blir tidlig i matematikkopplæringa fortrolig med begrepene enerplass, tierplass, hundrerplass osv. Dernest er det lurt å ha automatisert hvilke tall som blir ti til sammen, såkalte tiervenner. Etter hvert må også den lille multiplikasjonstabellen være på plass, og addisjonsstykker opp til 20.

 

Men vi har jo kalkulator!

Mange har kalkulatorer lett tilgjengelig på mobil eller pc. Trenger vi å kunne regne i hodet da? Det er risikabelt å gjøre seg helt avhengig av slike verktøy. De vil for eksempel gi oss feil svar dersom vi taster inn feil tall.

 

Vel så viktig som å kunne gjøre presise utregninger i hodet, er det derfor å kunne gjøre gode overslag i hodet. Slik kan vi vurdere om svaret kalkulatoren gir oss, er et sannsynlig svar på oppgaven. Vi trenger også å vite at vi kan gjøre grunnleggende regneoperasjoner helt uten hjelpemidler.

Hoderegning i hverdagen:

 

  • Spille spill; på nett eller på brett, med kort eller terning.
  • Legge sammen priser og gjøre overslag på handletur.
  • Øve gangestykker i bilen eller ved middagsbordet.
  • Lage mattegåter.
  • Doble eller halvere oppskrifter.

Vil du vite mer?

Læring på nett