Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Mobbing eller ikke?

Kilder til denne artikkelen er FUG, Udir og Redd Barna

Det kan være vanskelig å skille mellom en jevnbyrdig konflikt og mobbing.

Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing?

Definisjon og kjennetegn på mobbing

Mobbing kan skje mellom to eller flere barn, eller mellom barn og voksne. Rent konkret kan mobbing være å bli kalt stygge kallenavn, å bli holdt utenfor, å få tingene sine ødelagt eller å bli truet om eller utsatt for vold. Elevundersøkelsen definerer mobbing som gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Et av kjennetegnene på mobbing er altså at det er ubalanse i styrkeforholdet mellom det barnet som mobber og det som mobbes. Plagingen må også være gjentagende og foregå over en viss tid.

 

Når er det IKKE mobbing?

Det er ikke klart definert hvor lang tid plagingen må foregå for at det skal karakteriseres som mobbing. Det er likevel slik at enkelthendelser, selv om de er alvorlige, vanligvis ikke kalles for mobbing. Gjentatte episoder med slåssing mellom to elever, er heller ikke nødvendigvis mobbing. Dersom det varierer hvem av elevene som tar initiativ til slåssingen, har ikke styrkeforholdet dem i mellom den ubalansen som skal til for at situasjonen skal kalles mobbing.

 

Det er mobbing! Hva nå?

Hvis du får vite om at barnet ditt blir mobbet, er det viktig å beholde roen og møte barnet med forståelse, tålmodighet og støtte. Fortell barnet ditt at du tror på ham eller henne, og at du er glad for at du har fått vite om mobbingen. Understrek at det ikke er barnets skyld, at du er lei deg for å høre om mobbingen og at du vil hjelpe barnet. Snakk med andre foreldre, skolen, trenere og andre som er sammen med barnet for å få mer informasjon. Varsle skolen hvis ikke mobbingen opphører. De har plikt til å handle.

 

Det er ikke sikkert at barnet ditt forteller deg at hun eller han blir mobbet eller plaget. Mange barn synes det er flaut.

Her er en liste over mulige kjennetegn på at noe er galt:

-Vil ikke gå på skolen/barnehagen

-Er redd for å gå til og fra skolen

-Går omveier til og fra skolen

-Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær

-Unngår venner og andre barn

-Blir fort sint

-Mister selvtillit

-Har mye vondt i magen eller hodet 

-Sliter med å sove

-Har sår, skrammer og blåmerker

Hvor alvorlig er det?:

-Hvor ond er hensikten?

-Hvor påvirket er offeret

-Hvor truende er mobbingen?

-Hvor ofte skjer det?

-Hvor lenge?

-Hvor personlig er det?

-Hvor mange mobber?

Vil du vite mer?