Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Alle har en psykisk helse!

Kilder til denne artikkelen er Bufdir og  fhi.no

Mange barn strever med angst, depresjon og tunge tanker.

De fleste barn og unge har god psykisk helse. Men det finnes en betydelig andel som sliter med vansker som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser. Som foreldre kan vi bistå barna i en tung situasjon. 

Psykiske lidelser

Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. 15-20 prosent av barn og unge mellom har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. For de fleste barn og unge er plagene forbigående, men hos noen kan de vedvare. Det er vanlig at flere psykiske lidelser opptrer samtidig.


Barn som har det vanskelig på skolen, blir mobbet eller isolert er ekstra utsatt for psykiske plager og lidelser. For ungdommer er det stress,  bekymringer og søvnproblemer som oppgis som de vanligste plagene. I overkant av 30 % føler at alt er et slit, eller at de bekymrer seg for mye. Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser som ofte starter i løpet av ungdomsårene. Flere av lidelsene forekommer hyppigere hos jenter, men rammer også gutter.


Hvordan hjelpe barna

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. I alle tilfeller er det viktig å ta barnets følelser på alvor. Vi trenger også å snakke med barna om å gjenkjenne egne følelser.


Ikke avvis barnets følelser ved å si at det ikke skal være redd eller bry seg om det som har skjedd. Hjelp heller barna til å anerkjenne følelsen og finne en vei gjennom den. Forklar barnet hvordan frykt vanligvis oppleves og hvilke reaksjoner angst gir i kroppen. Oppmuntre barnet til å gi seg selv positive beskjeder i vanskelige situasjoner. Slik kan du hjelpe barna til å styre tankene sine.


Ikke kritiser barnet for å være redd, men vis at de fleste problemer er mulig å løse. Vi kan også gjøre noen grunnleggende grep for å gi barna best mulige forutsetninger for å håndtere følelsesmessig vanskelige situasjoner. Det ene er å legge til rette for at barna har gode venner. Vennskap gjør barnet ditt sterkere rustet til å takle motgang. La barna ha med venner hjem, bli kjent med andre familier på skolen og hjelp til med å bygge et nettverk av venner og trygge voksenpersoner rundt barnet.

Risikofaktorer:

  • Vansker på skolen
  • Mobbing
  • Sosial isolasjon
  • Foreldrekonflikt/skilsmisse
  • Forhold i familien
  • Traumer
  • Genetisk sårbarhet

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene.

Engasjer deg!

Verdensdagen for selvmordsforebygging - 10.sept

LEVE  har ansvar for markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge.  Oppdraget er gitt av IASP (the International Association for Suicide Prevention). Mottoet fra IASP for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020 er: «Working together to prevent suicide» - oversatt til norsk: «Sammen for forebygging av selvmord».


Verdensdagen for psykisk helse - 10.oktober

Tema 2020: Spør mer
Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

 

Sammen skaper vi mer åpenhet rundt psykisk helse. 

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: