Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Overgang til nytt skoleår

Kilder til denne artikkelen er Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG),  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (ung.no) og Utdanningsdirektoratet (Udir). Tilrettelagt og presentert av inforegi.

Det nærmer seg skolestart og det kribler i magen. 

De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Det er lurt å være litt forberedt.

Ny takt på mellomtrinnet

Etter de fire første årene på skolen begynner elevene på mellomtrinnet i 5. trinn. Noen steder skifter man skole mellom 4. og 5. trinn, men de fleste steder er småskoletrinnet og mellomtrinnet på samme skole. Mange klasser får en ny kontaktlærer og nye faglærere når de begynner i femte. I overgangen mellom 4. og 5. trinn kan det for noen barn oppleves som et lite taktskifte i hva som forventes på skolen. Lærebøkene har mer kompliserte tekster, og elevene forventes å kunne lese og skrive på et høyere faglig nivå. På høsten i 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, noe som gir lærerne en pekepinn på elevenes utvikling.


Fra størst til minst

Å begynne i 8. betyr ny klasse og ny kontaktlærer for de fleste barn. For mange innebærer det også å begynne på en ny skole. Da blir det en overgang å gå fra å være eldst på barneskolen, til å bli yngst på ungdomsskolen. Ungdomstrinnet er også det første møtet med nye fag, som valgfag og fremmedspråk, og vurdering med karakter. Mange har brukt våren på 7. trinn til å bli litt kjent med det nye miljøet, og det kan være lurt å følge opp dette gjennom sommeren. Oppfordre til å ta kontakt med nye klassekamerater og til å gjøre seg kjent rundt og på skoleområdet. Ta gjerne initiativ selv til å bli kjent med nye foreldre. Selv om elevene nå får hovedansvaret for oppfølgingen av skolearbeidet, er det viktig at foreldrene er involverte, engasjerte og følger med.


Litt mer voksen

Mange er spente på hvordan det faglige nivået blir på videregående. Vil man henge med i timen? Og greier man å opprettholde de karakterene man hadde på ungdomsskolen? Lærerne vet at de ferske elevene gikk på ungdomsskolen for bare noen uker siden, og at de kommer fra ulike skoler og har ulikt grunnlag. Den første tiden går ofte med til praktisk informasjon, sosiale aktiviteter og få alle til å henge med før de begynner å fylle på med nytt lærestoff.


Udir om Vg1

Det første året i videregående opplæring kalles videregående trinn 1. Les mer om videregående opplæring her>>

Før skolestart:

 

  • Kom inn i hverdagsrutiner igjen, særlig mat og søvn
  • Sørg for at det nødvendige utstyret er på plass til skolestart
  • Test ut skoleveien, dersom den er ny
  • Snakk om forventninger til den nye hverdagen

Trykk på nappen for å se siste oppdatering fra Undervisningsdirektoratet (Udir) 

Oppfordre til å ta kontakt med nye klassekamerater og til å gjøre seg kjent rundt og på skoleområdet.

Vil du vite mer?