Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nye PISA-resultater

Kilder til denne artikkelen er  Udir, Regjeringen.no, OECD  

PISA viser utviklingen til norsk skole over tid.

PISA er en stor internasjonal undersøkelse som tester 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Den nyeste målingen viser at norske elever presterer stabilt over tid, men at jentene drar fra gutta. 

 

Hva er PISA?

Hvert tredje år deltar elever fra mange land i en undersøkelse som forteller hvor godt forberedt 15-åringer er på videre utdanning og arbeidsliv. Elevene testes i fagområdene lesing, matematikk og naturfag hver gang, men de bytter på å være hovedområde. Denne gangen er det lesing elevene har blitt grundigere undersøkt i.

 

PISA gir mulighet for å sammenligne norske resultater over tid, og å sammenligne oss med andre land. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold, som læringsmiljø og betydningen av elevenes hjemmebakgrunn for resultatene. 

 

Hva forteller PISA 2018 om norsk skole?

De siste resultatene tyder på at elevenes prestasjoner er stabile over tid, selv om de svinger noe fra gang til gang. Fra 2015 til 2018 har resultatene i lesing og naturfag gått ned og matematikk er uendret.

 

Det er store kjønnsforskjeller i lesing, og for første gang gjør jentene det bedre enn gutta i alle områdene. Vi ser også at én av fire gutter sliter med å lese lengre tekster, eller tekster der innholdet ikke er kjent fra før.

 

Elevene i undersøkelsen forteller imidlertid om bedre arbeidsro enn tidligere, og det er en positiv sammenheng mellom arbeidsro og prestasjoner. I Norge er det mindre sammenheng mellom elevers hjemmebakgrunn og skoleprestasjoner enn i de fleste andre land. Det er også liten variasjon mellom skoler sammenliknet med andre land.

 

Lesevaner i endring

I PISA-undersøkelsen blir elevene spurt om lesevaner, og vi ser at her har det vært en stor endring over tid. Omtrent halvparten forteller nå at de ikke bruker tid på å lese i fritiden. Samtidig øker tiden de bruker på å lese på skjerm.

 

Det er en større andel enn før som rapporterer at de ikke leser i det hele tatt, eller at de bare leser hvis de må. Gutter leser mindre enn jentene, særlig skjønnlitteratur. Dette er også den typen lesestoff som er egnet til å oppøve elevenes utholdenhet og konsentrasjonsevne.

Om PISA

 

  • Pisa står for:  Programme for International Student Assessment
  • Internasjonal undersøkelse i regi av OECD
  • Tester 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag
  • 79 land deltok i 2018
  • Gjennomføres hvert tredje år

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

 

Hva, hvorfor, hvordan - Pisa

Andreas Schleicher leder av  PISA, oppsummerer høvedfunnene PISA 2018 – testen alle i hele verden kan ta.