Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Folkeskikk og språkbruk

Kilder til denne artikkelen er : Redd Barna, Aftenposten, infoREGI.

God folkeskikk må læres.

Å lære seg å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn og ungdom vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake. I noen skolegårder kan stygt språk høres, også blant de minste barna. Dette må både skolen og hjemmet jobbe med.

Foreldres ansvar

Barn må lære sosiale ferdigheter, høflighet og folkeskikk. Det er foreldrene som har hovedansvaret for dette, men skolen er selvsagt også en arena for å lære dette. For å veilede barna kan vi gå foran som gode eksempler, være tydelige på forventninger i forkant og fokusere på hva barna kan gjøre, i stedet for hva de ikke kan gjøre. Ved å opptre hensynsfullt og høflig vil barna i større grad møtes av anerkjennelse og vennlighet.

 

Stygt språk

Mange skoler opplever at barn helt ned i småskolen banner og bruker stygge kallenavn mot hverandre. Dette er et område som jevnlig er i fokus, for eksempel gjennom språkbrukkampanjer og annet holdningsarbeid i skolene. Her kan foreldrene bidra ved å snakke med barna sine om stygt språk, og være bevisst sin egen språkbruk når de er sammen med barna.

 

Også på nett

Nettet skal være et hyggelig sted å være, og som ellers i samfunnet skal både barn og voksne oppføre seg ordentlig mot hverandre. Mange sier styggere ting på nett og mobil enn ansikt til ansikt, og det er lett å skjule seg bak en skjerm hvor man kan være anonym. Her må foreldre gå foran som gode eksempler. Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. 

 

 

Refleksjonsspørsmål:

 

  1. Hvordan kan hjemmet samarbeide med skolen og lærerne om barnas språkbruk?
  2. Har dere overhørt ting barn har kalt hverandre som dere ikke synes er greit? Hvilke og hvorfor var det ikke greit?

Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:


Kilder:
Redd Barna, Aftenposten, infoREGI.
Filmer: Norsk Folkehjelp Npa, TrondheimSTV