Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Digital mobbing

Gjør det til en daglig vane å spørre barna om hvordan de har det på nettet.

Vonde kommentarer oppleves like sårende på en skjerm som det gjør ansikt til ansikt. Men gjemt bak en pc kan det være lett å gå over grenser, og spøken kan utvikle seg til digital mobbing. Vi voksne må være oppmerksomme.

Hva er digital mobbing?

Den vanligste formen for digital mobbing er stygge kommentarer eller bilder som sendes på mobil eller via nett, av og til på en slik måte at andre kan se det. Publisering av bilder som oppleves ubehagelig for barnet eller utestengelse fra et digitalt fellesskap, kan også inngå i den digitale mobbingen.

 

Mobbingen kan være anonym, slik at offeret ikke vet hvem mobberen er. Bilder, video og tekst kan bli spredt raskt og forsvinner ikke.

 

Hvordan oppdage det?

Foreldre er viktige aktører for å avdekke og få slutt på digital mobbing. Ved å snakke med barna sine og følge med på hvordan de er mot hverandre, kan en mistanke om mobbing dukke opp. Det er gjerne summen av små drypp av negative signaler som kan gjøre at foreldre opplever at noe skurrer.

 

Digital mobbing kan foregå godt skjult, selv om det er mange vitner. Den som blir utsatt for mobbingen er noen ganger med på å holde på hemmeligheten. Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing. Dette kan være endring i humør eller atferd, hodepine, kvalme og magesmerter, barnet isolerer seg og vil ikke på skolen, eller at barnets ting blir borte. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende.

 

Snakk med barna

Den digitale mobbingen har ofte mange tause tilskuere. Bevisstgjør barna på at dersom de videresender en mobbemelding eller et bilde, er de med på mobbingen. Oppfordre til å si fra og rapportere dersom de ser krenkende meldinger eller bilder. Vis dem hvordan de kan dokumentere ufine meldinger eller bilder, og snakk om hva de skal gjøre om de mottar slike.

 

Spør barna hvordan de har det på nett, hva de opplever, observerer og hvordan de oppfører seg mot andre. Minn dem på at de bør tenke seg om før de trykker send eller publiser. De har ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet, og det kan være vanskelig å fjerne hvis de angrer.

Gode råd:
 

  • Ikke svar på krenkende meldinger
  • Ta vare på innholdet
  • Blokker avsenderen
  • Rapporter krenkende innhold til nettstedet
  • Vis barna hvordan de skal håndtere krenkelser

Vil du vite mer?


Kilder: FUG, Medietilsynet, Barnevakten, NRK