Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Bli bedre kjent med barnet ditt

Vi kjenner barna våre. Men kan vi bli enda bedre kjent?

Alle barn er forskjellige, med ulikt temperament, personlighet og egenskaper. Ved å bli bedre kjent med hvordan ditt barn er, kan du bedre tilrettelegge for og støtte barnet ditt i hverdagen.

Natur eller kultur?

Barn kommer med noen grunnleggende forutsetninger allerede fra de er født. Det kalles gjerne temperament og handler om oppførsel eller tendenser som barnet har med seg helt fra fødselen av. Det kan for eksempel være hvor forsiktig barnet er i nye situasjoner, hvor lett frustrert han blir, hvor sosial han er, hvor sterkt han reagerer på ting, eller hvor mye selvbeherskelse han har. Noen barn er forsiktige og tilbakeholdne i nye situasjoner, mens andre kaster seg tilsynelatende fryktløst ut i ting. Ulikt temperament har behov for ulike strategier, gir ulike erfaringer og bør møtes på ulike måter.


«Sånn er du»

Som foreldre etablerer vi raskt en oppfatning om hvordan barnet «er». Disse oppfatningene former hvordan vi svarer og reagerer i møte med barnet. Oppfatningene våre fanges opp av barnet og får stor innvirkning på hvordan barnet ser på seg selv, hvordan det agerer og utvikler seg. Hvis barnet stadig får beskjed om at hun er bråkete, vil hun kunne bli bråkebøtta, både i egne og andres øyne. Da blir det vanskeligere for barnet å utvikle seg i en positiv retning. Alle mennesker er i kontinuerlig utvikling, spesielt barn. Det betyr at vi bør forsøke å møte barnet med et åpent sinn, og justere oppfatningene etter det vi ser og ikke bare det vi er vant til å se.


Spill på lag

Ved å være åpne for barnets signaler, kan vi finne en måte å være sammen på som er tilpasset barnets behov. Av og til kan det handle om å utfordre barnet og av og til om å skjerme. Det viktige er å jobbe med og ikke mot barnets temperament og egenskaper. Å gjøre slike justeringer, selvsagt ved å balansere det mot dine egne og familiens behov, bidrar til å øke barnets selvfølelse og gi en smidigere hverdag.


Spørsmål:


  1. Hvilke oppfatninger har du om barnet ditt?
  2. Hvordan ligner barnet på deg, og hvordan er det ulikt?
  3. Hvordan varierer barnets atferd med situasjonen?
  4. Hvordan er barnet i utvikling?

Ved å være åpne for barnets signaler, kan vi finne en måte å være sammen på.

Vil du vite mer?

Kilder:

Bufetat