Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Barnevernet er åpent!

Kilder til denne artikkelen er Barne- og familiedepartementet (BFD) , bufdir.no, Barnevern-vakten, Redd barna

Omsorgssvikt forekommer i alle slags familier, samfunnslag og miljø.

Barnevernet er operativ også under koronakrisen. Du skal ikke vente med å melde bekymring. Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.

Hva gjør barnevernet?

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

 

Barnevernet kan bidra med forebyggende tiltak i familien, som avlastning og veiledning, og mer akutte grep som omsorgsovertakelse, i helt spesielle tilfeller.

 

Hvordan blir barna fanget opp?

Barnevernet får henvendelser fra foreldrene selv, annen familie, naboer, venner eller offentlig ansatte, for eksempel i skolen. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig, gjennomføre undersøkelser og tiltak. Barnevernet skal undersøke saker de får melding om. Først vil de ta kontakt med den som har meldt saken for å få mer opplysninger, hvis ikke melderen er anonym.

 

Dersom barnevernet vurderer at de vil gå videre med saken, innkalles gjerne foreldrene til samtale på kontoret, eller man sender varsel om hjemmebesøk. Er det små barn, snakker man med foreldre alene. Hvis det gjelder større barn og ungdom, er de som oftest med på samtalen. Barnevernet vil også hente inn informasjon fra andre instanser som kjenner barnet, for eksempel skole, helsestasjon, PP-tjeneste og lignende. 

 

Hva om jeg er bekymret for et barn?

Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barneverntjenesten i din kommune eller barnevernvakten.

 

Hvordan vet du om situasjonen er alvorlig nok til å melde fra? Svaret er at det behøver du ikke være sikker på. Er du bekymret skal du melde fra uansett, også er det de offentlige instansene som vurderer om situasjonen er så skadelig for barnet at det behøves tiltak. Du behøver ingen bevis, det er tilstrekkelig å fortelle om dine observasjoner. Du kan velge å være anonym.

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:


  • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
  • Dersom du velger å skrive epost må du huske på at navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet ditt. Da er du ikke lenger anonym.  

Koronatilstand

Koronautbruddet har endret hverdag og familieliv med stengte institusjoner,  fritidstilbud, og hjemmekontor for mange. Bufdir har opprettet en side der du finner gode råd i en annerledes hverdag.


Situasjonen ser ut å bli langvarig Bufdir har funnet løsninger for å drifte familievernets tjenester innenfor de til enhver tid gjeldene anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.

Her kan du søke hjelp:


"Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym"


 

"Er du bekymret skal du melde fra uansett."

Vil du vite mer?

Filmer