Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Slik hjelper du ditt barn med matematikk.

Ditt bidrag går på å støtte, oppmuntre og å vise barnet ditt at matematikk er en viktig og interessant ferdighet.

Matematikk er et godt eksempel på hvor mye foreldrene betyr for barnets læring. Les mer om hvordan du kan bidra.

 

Ditt bidrag

Med bakgrunn i forskning og utviklingsarbeid vet vi at barn som får passe utfordringer, får oppleve mestring og forståelse. De vil føle glede og stolthet, og får lyst til å lære. Motivasjonen vokser, og de er villige til å bruke tid og krefter på læringsarbeidet.

Det å kunne regne, er en av de fem grunnleggende ferdighetene i den norske skole. Ditt bidrag går på å støtte, oppmuntre og å vise barnet ditt at matematikk er en viktig og interessant ferdighet.

 

Gå på jakt etter matematikk i hverdagen.

Det kryr av matematiske utfordringer. Gi barnet passende utfordringer eksempelvis ved innkjøp, matlaging, håndarbeid, sport og spill.

 

Leksehjelp

Bli kjent med ditt barns matematikkunnskaper (og matematikkvansker) og stimuler dem.

•        Oppgaver kan ofte løses på mange måter
•        La barnet fortelle hvordan det tenker
•        Ikke gi svaret med en gang
•        Galt svar kan være til hjelp
•        Hjelp barnet til å prøve seg fram
•        Finn konkrete eksempler som kan hjelpe barnet til «å se» oppgaven
•        Få barnet til å innse at strev er viktig – matematikk krever til tider hardt arbeid
•        Spør kontaktlæreren om du ikke er oppdatert.

 

Filmer om hverdagsmatte

Apper

 

Vil du vite mer?

Mattehjelp gruppe på Facebook. Der folk hjelper hverandre>>

Har du hørt om Khan Academy?

En idealistisk verdensomspennende organisasjon med mål om å endre utdanningen til det bedre ved å tilby en gratis verdensklasse utdanning til hvem som helst hvor som helst. Her er det tusenvis av utfordringer for alle aldersgrupper. Besøk akedemiet her>>

 

Kilder:
Matematikksenteret,
Universitetet i Stavanger.
Tilrettelagt av infoREGI