Et treffende sitat kan gjøre en forskjell!

  • Lysbilde2.PNG
  • Lysbilde1.PNG
  • Sitater og ordtak har alltid fasinert oss mennesker.

  • Sitat er ett litterært eller kunstnerisk fragment, større eller mindre, som gjengis fra en annen kilde.

  • Mange korte sitater er så velkjente at de er blitt til fyndord og ordspråk.

  • Ordtak kan også være en del av vår kulturarv og bevaringsverdig.

  • Hver uke publiserer vi et nytt sitat som ofte spiller på ukens tema i Foreldrepulsen

  • Bidrar til dynamikk og  gir flere besøk.

  • Lærer om historiske personer.

Fakta:

Målgruppe: Foreldre,  personal og ungdomskoleelever

Differensering: Ingen.

Bruksområder: LMS, hjemmeside, kontaktlære, ledelse, personal- og foreldremøter.

Hyppighet: Ukentlig 
Format: JPG, txt og  html (Automatisk; iFRAME, XML).

Vanlig publisering: LMS, webside, Facebook, Twitter, Google+, infoskjerm (personalrom), RSS

Distribusjon: Søndagsmailen, Facebook gruppe og automatisk oppdatering.

Lisens: En del av infoREGI sin Grunnskolepakke. Bestill her>>