Idébank

Læring med fremmedord.

Fremmedord er spennende. Det åpner for refleksjon og diskusjon. Det er en historie eller logisk forklaring bak.

En direkte tilknytning til et annet språk? Har vi forstått ordet korrekt?

Bruker vi dette ordet i dagligtalen? Finnes det et norsk ord?

Bruk fremmedordet i undervisningen

 • Første time på mandag /mandagsmøtet?
 • Skriv det ut. Heng opp i klasserommet/ personalrommet
 • Lim det inn i ukeplanen
 • Del det digitalt i grupper
 • Oppfordre elevene til spørre eller fortelle om ordet hjemme?
 • Repeter ordet på fredag.
 • Lysbilde17.PNG
 • Lysbilde18.PNG
 • Lysbilde15.PNG
 • Lysbilde16.PNG
 • Lysbilde8.PNG
 • Lysbilde14.PNG
 • Lysbilde20.PNG

Visste du at...
inforegi publiserer ca. 40 fremmedord pr. år. Om man lærer seg ett ord hver uke fra 5. til 10. trinn så lærer man 240 fremmedord.

STORE NORSKE LEKSIKON: Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.   Lær mer hos snl.no>>

Fakta: