Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Ungdom og rus

Det kan være et sterkt press blant ungdommene til å prøve ut ulike rusmidler.

Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen.

Hvordan merker jeg om ungdommen ruser seg?


Det finnes flere tegn å være oppmerksom på når det gjelder ungdom og rus. En plutselig likegyldighet til avtaler, skolen og andre forpliktelser, kan være tegn på rusbruk. Uvanlige humørsvingninger og aggressivitet kan være andre tegn. Fysiske symptomer på ulike typer rusbruk kan være vanskelige å fange opp. Manglende øyekontakt og endrede pupiller er typiske symptomer. Det samme er vekttap, skjelvinger og trøtthet. Vær også oppmerksom dersom pengeforbruk eller vennekrets endrer seg brått.


Tidlig debut

Jo tidligere ungdommen debuterer med rus, jo større er risikoen for at de opplever problemer. Høyere forbruk, større risiko for avhengighet og større sannsynlighet for å havne i ulykker og voldsepisoder, er knyttet til tidlig debut. Derfor er det viktig å være våken og til stede for å fange opp signaler på eventuell rusbruk. Snakk med barnet ditt om rus, vær åpen for det de forteller, unngå å være fordømmende og forsøk å formidle at du er en støttespiller. Gjør avtaler om innetider, still opp med henting og hold kontakten med ungdommens venner og deres foreldre.


Foreldre som forbilder

Foreldrenes forhold til rus, har stor påvirkning på ungdommers egen rusbruk. Foreldrenes alkoholbruk har en klar sammenheng med hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet. Ofte går de lengre enn sine foreldre. Det er også slik at unge som får alkohol hjemme, drikker vesentlig mer enn de som ikke gjør det. Mange barn ser at foreldrene deres har positive opplevelser med alkohol. Samtidig legger de utelukkende vekt på skadevirkningene og ulempene når de snakker med barna. Når det blir et misforhold mellom hva du sier og hva du gjør, blir barna forvirret. Det kan motivere dem til å eksperimentere på egen hånd for å finne ut hva som er «sant». Det er derfor viktig å være nyansert og ærlig når du snakker om alkohol med barna, men selvsagt understreke at alkohol innebærer risiko og hører voksenlivet til.

Gode råd:

  • Snakk med barna om rus
  • Vær bevisst på egen alkoholbruk
  • Ikke server ungdommen alkohol
  • Tilby henting på fest, og ha klare avtaler om innetider

Jo tidligere ungdommen debuterer med rus, jo større er risikoen for at de opplever problemer.

Vil du vite mer?

Kilder:  
Av og til, Voksne for barn


Filmer rettet mot ungdom (og voksne)