Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kan ramme både gutter og jenter helt ned i barneskolealder.

Spiseforstyrrelser er komplekse lidelser som kan komme av mange ulike ting. De gir seg utslag i et vanskelig forhold til kropp, mat og vekt.  Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer.

Tidlige tegn på spiseforstyrrelser

Det kan være vanskelig å oppdage en spiseforstyrrelse, men det første man gjerne blir oppmerksom på er at det har skjedd en endring. Barnet oppfører seg annerledes knyttet til mat, kropp og trening enn det har gjort før. Da er det viktig å være klar over hva slags endringer man skal følge ekstra nøye med på.


Det finnes ulike former for spiseforstyrrelser, men noen kjennetegn går igjen: Å være overdrevent opptatt av mat, vekt og kalorier, blir irritert ved måltider eller trekker seg unna, har overdreven sult eller benekter sult og utvikler rigide mønstre knyttet til måltider.


Spiseforstyrrelser er ikke noe som utelukkende rammer jenter. Mange unge gutter er misfornøyd med egen kropp, og kan være i risikosonen for å utvikle spiseforstyrrelser.


Hvem kan hjelpe?

Om du er bekymret for at barnet ditt er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse, er det lurt å snakke med noen om det. Få gjerne barnet i tale også. Fastlegen eller helsesøster kan være et godt sted å begynne. Fastlegen til barnet kan gjøre en vurdering av om situasjonen krever mer oppfølging, og henvise barnet til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Helsesøster kan være en god samtalepartner for barnet og for foreldrene. Helsesøster kan også bistå med å finne videre hjelp og veiledning.  


Foreldre som rollemodeller

Som foreldre er vi rollemodeller og forbilder i hva vi sier og hva vi gjør. Vi må passe oss for å knytte egenverdi til utseende, spesielt ved å kommentere egen og andres vekt. Ved å snakke nedsettende om egen kropp foran barna, formidler man uheldige signaler og forsterker samfunnets kroppsfokus.

Gi heller uttrykk for en kritisk holdning til alt vektsnakket i media, og etterstreb å være et godt eksempel på en sunn og aktiv livsstil selv.

Tidlige tegn:


  • Unngår fellesmåltider.
  • Overdreven sult eller benekter sult.
  • Veldig opptatt av mat, vekt og kropp.  
  • Rigiditet* og ritualer knyttet til spising.


Hva betyr rigident? Innenfor psykologi brukes begrepet rigiditet også som betegnelse for personlighetstrekk som kjennetegnes ved motstand mot forandringer, endring av rutiner, kontakt med nye mennesker, miljøer og situasjoner.

Helsesøster kan være en god samtalepartner for barnet og for foreldrene. 

Vil du vite mer?

Tekstkilder: helsenorge.no, helse-kompetanse.no, snl.no