Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Skjult mobbing

Det er vondt å føle seg utestengt fra det sosiale fellesskapet.

Skjult mobbing er vond, snikende og vanskelig å oppdage. Mange jenter og gutter utsettes for skjult mobbing. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på den skjulte mobbingen om vi vet hva vi skal se etter.

Hva er skjult mobbing?

Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing. Direkte mobbing foregår i det åpne, og kan være både fysisk og verbal. Skjult mobbing starter ofte med baksnakking, ryktespredning og utestengning. Det å bli frosset ut, ikke få være med, være utsatt for nedsettende blikk og bli gitt små tegn på at man ikke har verdi, er mobbing som kan være fryktelig vanskelig å fange opp. Skjult mobbing kan virke udramatisk for utenforstående og derfor tror voksne gjerne at vanskene ligger hos offeret.


Vanskelig å oppdage

Den som blir utsatt for mobbingen er også ofte med på å holde på hemmeligheten. De vanligste årsakene til dette, er at ofrene er redde for å bli sett på som sladrehanker, og dermed forsterke mobbingen, eller at de ikke ønsker å bekymre foreldrene sine.


Mange har skamfølelser over å bli utsatt for mobbing, og vil ikke at andre skal vite. Frykten for å ikke bli trodd eller forstått, kan også ligge bak et ønske om å skjule. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Det kan også være lurt å snakke med andre voksne rundt barnet, som læreren, andre foreldre eller ledere av fritidsaktiviteter.


Hva kan foreldre gjøre?

Ved å snakke med barna sine og følge med på hvordan de er mot hverandre på fritiden, kan en mistanke om skjult mobbing dukke opp. Det er gjerne summen av små drypp av negative signaler som kan gjøre at foreldre opplever at noe skurrer. Du kan se hvem som går alene, hvem som sitter mye hjemme, og som ikke blir invitert med. Se etter om barna snur seg vekk når mobbeofferet kommer, eller om de flytter jakka si for at den ikke skal henge ved siden av mobbeofferets jakke. Som foreldre er det viktig at vi involverer skolen, om vi tror at noen i skolemiljøet blir utsatt for skjult mobbing.

Vær oppmerksom på:


  • Utfrysing
  • Baksnakking
  • Falske venner
  • Ironi
  • Latterliggjøring
  • Ryktespredning
  • Digital mobbing

Vil du vite mer?

Tekstkilder: FUG, Unicef, NHI