Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Samlivsbrudd - barnas ønskeliste

Kilder til denne artikkelen er Barneombudet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og NRK

Barna må komme først i et samlivsbrudd.

Et samlivsbrudd er ofte vanskeligst for barna. Her er noen punkt det kan være lurt å tenke gjennom. Den beste hjelpen barnet kan få, er hjelp til å opprettholde en sterk, kjærlig følelse til begge foreldrene.

Samlivsbrudd

Hvert år opplever over 20 000 barn at foreldrene flytter fra hverandre. Et samlivsbrudd mellom foreldrene er en vond, forvirrende og vanskelig prosess for de fleste barn.

Det å være forelder er en livslang forpliktelse, som ikke ender ved et samlivsbrudd. Selv om mor og far ikke lenger bor sammen, er begge fortsatt foreldre for barna og har forpliktelser både som omsorgspersoner og forsørgere. Det er viktig at barn beholder kontakten med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. God kontakt med begge foreldre og et godt samarbeid mellom foreldrene minsker risikoen for at barn skal få det vanskelig etter et samlivsbrudd.

Barneombudet har trykket en plakat med barnas ønskeliste til foreldre som skilles eller ikke bor sammen.  Barna som har gitt innspill til plakaten har selv foreldre som ikke bor sammen, og har mange nyttige råd å gi til voksne.

Barnas ønskeliste

– Ikke bruk meg som budbringer

– Pass på at jeg har nødvendig klær og utstyr i begge hjemmene
– Vær venner
– Dere bestemmer til slutt, men jeg vil si hva jeg mener
– La meg beholde mitt gamle nærmiljø
– Si gjerne ifra til læreren, men ikke til alle elevene
– La mekleren snakke med meg
– Jeg vil bli hørt i spørsmål som gjelder ferien
– Fortell meg om bruddet sammen
– Bo i nærheten av hverandre
– Ikke krangle i nærheten av meg
– Spør meg om jeg vil hilse på den nye kjæresten
– Ha felles regler i begge hjemmene
– Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen
– Ikke betro deres følelser til meg
– Dere kan være uenige, men husk å spørre meg når det dreier seg om meg

Trykk på bildet for å laste ned plaketen.

Vil du vite mer?