Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Nettvett og personvern

Kilder til denne artikkelen er Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet (Udir)

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Barn har også rett til privatliv, men de trenger trygge voksne til å veilede seg på nett.

Rett til privatliv

Personvern innebærer rett til privatliv, både for barn og voksne. For små barn er det foreldrene som bestemmer over barnas personopplysninger og hvordan de brukes, men etterhvert som de blir eldre skal barnas egne meninger om personvern telle mer. Noen foreldre sjekker loggen på datamaskinen barna bruker for å se hvilke sider de har vært inne på.

 

Noen ber også om å få se på mobilen for å lese meldinger som barna har sendt og mottatt. Mange foreldre sier de gjør det for å beskytte barna mot å oppleve ting som kan være ubehagelig. Andre synes ikke det er riktig å sjekke verken pc-en eller mobilen til barna sine. Dette er det viktig å snakke om og avtale på forhånd. Ved å ha gode regler alle er enige i, vil alle kunne føle seg tryggere samtidig som personvernet tas vare på.

 

Passordvett

Mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner inneholder mye privat informasjon. Dersom uvedkommende får tak i slike opplysninger kan de bruke dem på måter som kan være svært uheldig. Gode passord er viktig for at uvedkommende ikke skal få tilgang til personlig informasjon. Det aller viktigste tipset for godt passordvett er at du ikke bruker det samme passordet overalt. Her er det mange som synder, både voksne og barn. Hvis du synes det er vanskelig å huske mange ulike passord, er det bedre å skrive det ned på en lapp og gjemme denne godt.

 

Barna kan jo mer enn meg!

Tenker du at ungdommene kan digitale medier så godt at du ikke har noe å bidra med? Da skal du vite at nettvett egentlig handler mest om etikk og folkeskikk. Der har også foreldre uten så mye erfaring på nett mye å bidra med. Du trenger ikke å kunne alt om teknologi for å hjelpe barn og unge med trygghet og mestring i den digitale hverdagen.

 

Det som er viktig, er at du som forelder engasjerer deg i barnas liv på nett. Ved å få kunnskap om rettigheter rundt eget personvern vil de unge stå bedre rustet til å ta gode avgjørelser, både for seg selv og andre. Voksne har derfor alle et ansvar for å gi barn og unge opplæring i personvern og nettvett.
 

Tips til sikring av mobilen:

 

  • Aktiver skjermlås
  • Bruk simkort-kode hver gang mobilen startes på nytt
  • Skru alltid på skjermlås når mobilen legges fra deg
  • Ikke bruk samme passord overalt

Det som er viktig, er at du som forelder engasjerer deg i barnas liv på nett.

Vil du vite mer?