Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Mobbing – hva kan jeg gjøre?

Mobbing angår alle og det er et felles ansvar å bekjempe det.

Elevundersøkelsen for 2017 viser en svak økning i andel elever som blir mobbet. I denne artikkelen kan du lese om ulike former for mobbing, kjennetegn og tiltak for å bekjempe mobbing.  

Hva er mobbing?

Elevundersøkelsen definerer mobbing som «gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg». Enkelthendelser, selv om de er alvorlige, kalles vanligvis ikke for mobbing. Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing. Direkte mobbing foregår i det åpne, og kan være både fysisk og verbal.

 

Skjult mobbing starter ofte med baksnakking, ryktespredning og utestengning. Digital mobbing er stygge kommentarer eller bilder som sendes på mobil eller via nett, av og til på en slik måte at andre kan se det. Publisering av bilder som oppleves ubehagelig for barnet, eller utestengelse fra et digitalt fellesskap, kan også inngå i den digitale mobbingen.

 

Hvordan oppdage mobbing?

Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Den som blir utsatt for mobbingen er også ofte med på å holde på hemmeligheten. Det finnes en del tegn på at barn blir utsatt for mobbing. Dette kan være endring i humør eller atferd, hodepine, kvalme og magesmerter, barnet isolerer seg og vil ikke på skolen, eller at barnets ting blir borte. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing. Ikke press barnet for informasjon, men vær åpen og søkende. Det kan også være lurt å snakke med andre voksne rundt barnet.

 

Hva kan foreldre gjøre?

Foreldre er viktige aktører for å avdekke og få slutt på mobbing. Ved å snakke med barna sine og følge med på hvordan de er mot hverandre på fritiden, kan en mistanke om mobbing dukke opp. Det er gjerne summen av små drypp av negative signaler som kan gjøre at foreldre opplever at noe skurrer.

 

Som foreldre er det viktig at vi involverer skolen, om vi tror at noen i skolemiljøet blir utsatt for mobbing. Skolen vil kunne gjennomføre observasjoner og elevsamtaler for å avdekke mobbing, og kunne sette i gang tiltak i samarbeid med foreldrene for å få slutt på den.

Tegn på mobbing:

 

  • Endring i humør og atferd
  • Fysiske symptomer
  • Uvilje mot å gå på skolen
  • Barnet isolerer seg
  • Merker etter vold
  • Skolesaker som forsvinner
  • Endring i skoleprestasjoner

Skjult mobbing er motsatsen til direkte mobbing.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Tekstkilder: FUG, Udir. 

Kortfilmer

Kilde: Osloskolen

Kilde: Fokusmedia

Forestilling

Kilde: Lierskolen