Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Koronahverdagen – en nasjonal dugnad

Kilder til denne artikkelen er Udir, Regjeringen, Redd Barna og inforegi

Som foreldre er det vår jobb å legge til rette, støtte, oppmuntre og motivere.

Landet er i en helt spesiell situasjon. En nasjonal dugnad der vi viser samhold igjennom å holde avstand. Ingen vet hvor lenge. Her er noen tips for den nye hverdagen.

 

En nasjonal dugnad

Situasjonen samfunnet befinner seg i er ikke ideel, men den er nødvendig. Myndighetene har planlagt og  innført en rekke drastiske tiltak som gir ringvirkninger. Det påvirker oss alle på forskjellig måte. Nasjonal dugnad er en god beskrivelse. «Dette skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom.» Sa statsministeren på pressekonferansen 12.mars.


Snakk om situasjonen.

Det er smart å snakke med barna. Før du går inn i samtalen med barnet ditt, er det viktig at du selv fremstår som trygg. Det er veldig skremmende for barn når voksne er redde. Det er dramatiske inntrykk. Nyheter er ikke laget for barn, og de kan ofte få med seg bruddstykker av helheten, men mangler erfaring og kognitiv kapasitet til å sette nyheter inn i en forståelig sammenheng. Mediene i seg selv søker også om oppmerksomheten, på jakt etter klikk, noe som skaper store dramatiske overskrifter. Er barnet eldre, kan du fokusere mer på kunnskap.


Snakk sammen om hvorfor samfunnet gjør dette. Forbered på at det blir en annerledes hverdag. Vi skal holde avstand og hindre smitte. Vi skal beskytte oss selv for å beskytte andre. Derfor er det ikke greit med bursdagsselskaper og samlinger som strider mot helsemyndighetenes anbefalinger.


Fjernundervisning

Skolen er ikke lagt ned eller stoppet. Vi kan se på det som en overgang til digital undervisning og læring. Det jobbes nå på spreng med å lage opplegg og veiledning for hvordan skolene kan legge til rette for at elever, som må være borte fra skolen, kan få kvalitativ god opplæring hjemme. Følg med på den informasjonen som kommer.


Struktur i hverdagen er viktig

For å få en best mulig hverdag er det smart å legge opp til en god dagsrytme og strukturert hverdag. Om alt flyter sammen blir det vanskelig. Over natten har hjemmet og «jobben» blitt det samme. Som foreldre er det vår jobb å støtte, oppmuntre og motivere, også for skolearbeid.


Tips til hjemmekontoret

Finn en rytme og struktur på den nye hverdagen. Det er smart å fortsatt bruke klokken og være bevisst på når man skal jobbe, og når man har fri.

·         Bruk klokka

·         Start dagen på en «vanlig» måte. Sett på vekkeklokken, stå opp.

·         Finn et sted og rutine for hjemmekontoret

·         Fjern forstyrrende elementer (tv, mobil osv.)

·         Ta friminutt og lunsj. Gå ut av kontorplassen, før du vender tilbake til jobben

·         Marker når arbeidsdagen er slutt.

·         Sørg for fykisk aktivitet

·         Benytt muligheten til å komme nærmere hverandre


Fysisk aktivitet

Om man blir stengt inn blir dagene fort lange. Energien samler seg opp og det går utover humøret, konsentrasjon og nattesøvn. Det finnes mange typer fysisk aktivitet man kan gjøre uten å utsette seg selv for smittefare.


Husk: Unngå fysisk kontakt og hold minst 1 meter avstand. God hosteetikette og vask hendene ofte.

Hva kan vi gjøre?

  •  Gå tur / trene sammen

  • Lag mat/bake sammen
  • Tegne, skriv et brev
  • Spill brettspill.
  • Les høyt for barna.
  • Rydde i skuffer og skap
  • Se en film
  • Lag en bucketliste (En liste over ting dere skal gjøre sammen i fremtiden)
  •  Quiz

Ressurser