Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Juleavslutning - mer enn kos

Kilder til denne artikkelen er; Drama i skolen, Fellesrådet FKS

Fellesarrangementer er med på å ramme inn skoleåret og bygge skolefellesskap.

Forberedelser og øving til juleavslutningen kan fylle store deler av skoledagene i desember. Da er det viktig å vite at i arbeidet med en juleforestilling ligger det faglig læring, personlig utvikling og styrking av fellesskap og tilhørighet.

Faglig fokus

Tematikken i juleforestillingene er ofte knyttet til fagområder hentet fra kompetansemålene i læreplanen. Kanskje skal eventyrsjangeren være rammen i forestillingen, kanskje blir barna kjent med viktige komponister og forfattere gjennom arbeidet, eller de gjennomfører naturfagsforsøk om lyd og hørsel under forberedelsene. I tillegg kan de oppøve skriftlige ferdigheter gjennom arbeid med manus og muntlige ferdigheter når de skal presentere materialet. Sanger og rim på engelsk bedrer engelskferdigheter og beregninger av tid og antall oppøver regneferdigheter.

 

Personlig utvikling

Av og til tar barn som kan være tilbakeholdne i andre sammenhenger en lederrolle når julespillet skal regisseres. Noen opplever andre mestringsarenaer enn i den tradisjonelle undervisningen, og selvfølelsen vokser på det.

 

Å stå foran en forsamling og skulle presentere noe, er god trening til videre skolegang og arbeidsliv. Ved øvelse blir barna tryggere på det. Av og til oppstår det utfordringer og problemer som må løses kjapt, enten før eller under forestilling. Da får barna øve seg på å håndtere stress og tenke kreativt for å løse problemet. «The show must go on!»

 

Forbedrer klassemiljøet

Å sette opp en forestilling krever et team som samarbeider godt. Barna blir bevisste på sin rolle og funksjon i en større sammenheng. En juleforestilling kan være en fellesopplevelse som knytter elevgruppa tettere sammen. Minner skapes, spenning og glede deles. Disse felles opplevelsene skaper en sterkere følelse av tilhørighet i elevgruppa. De blir stolte av hva de har gjort sammen, og det vekker en ansvarsfølelse hos dem. Det kan til og med virke forebyggende mot mobbing. 

Drama kan:

 

  • skape engasjement og gi opplevelser
  • ivareta en utforskende og skapende læreprosess
  • øve opp evnen til konsentrasjon og samspill
  • utvikle evnen til empati og innlevelse

Vil du vite mer?

Kilder:Drama i skolen, FKS

Foto: Adobe stock

Drama eksempler fra Drama- og teaterpedagogene